Προβλήματα στις αερομεταφορές στη Γαλλία λόγω της απεργίας