Γεώργιος για εκλογές: Ο καθένας είναι ελεύθερος, μπορεί να επιλέξει όποιον θέλει