Πως πιστεύει ο Σαββίδης ότι ενήργησε η Νομική Υπηρεσία στην υπόθεση Θανάση