Υγεία

"Ανακυκλώψαρο": Η πρωτότυπη ιδέα της Medochemie που κοσμεί τις κυπριακές ακτές

Είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης που κοσμεί μερικές από τις πιο γνωστές παραλίες της Κύπρου. Αποτελεί όμως, ένα αληθινο "στολίδι" για την προστασία του περιβάλλοντος και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, ανάμεσα στους ντόπιους και ξένους επισκέπτες των κυπριακών ακτών. Δεν είναι άλλο από το "Aνακυκλώψαρο" της εταιρείας Medochemie που εγκαταστάθηκε ήδη σε πολλές περιοχές, με στόχο την απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών από τους πολίτες.

Πώς όμως γεννήθηκε αυτή η ιδέα; Ποιά είναι η οικολογική πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία, που μεταξύ άλλων έχει ιδρύσει την «Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας», ενώ είναι συνιδρύτρια της Green Dot, μιας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης που διαχειρίζεται και ανακυκλώνει απόβλητα συσκευασίας; Ποιός είναι ο στόχος του "Ανακυκλώψαρου";

Ο Προέδρος της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Medochemie Δρ. Χριστάκης Σεργίδης απάντησε στις ερωτήσεις του alphanews.live:

Το «Ανακυκλώψαρο», το οικολογικό έργο τέχνης της Medochemie κοσμεί πλέον τις πιο γνωστές παραλίες της Κύπρου. Πως άρχισε η ιδέα και ποιο μήνυμα στέλνει στους Κύπριους;

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού των παραλιών είχαμε διαπιστώσει ότι τα πλαστικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών που ήταν σκορπισμένα σε αυτές, τα οποία ως γνωστόν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια ζώα, που τα εκλαμβάνουν σαν τροφή. Σκεπτόμενοι τρόπους για να εμποδίσουμε την κατάληξη τους στο νερό, αποφασίσαμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με την εγκατάσταση ενός καινοτόμου Έργου Ανακύκλωσης, που θα σχετίζεται με την θάλασσα, και θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανακύκλωση πλαστικών  και στην ενεργή συμμετοχή του σε δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον και το ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα μας. Έτσι σχεδιάσαμε ένα ψάρι, το «Ανακυκλώψαρο», και αφού καθορίσαμε τις προδιαγραφές του, πήρε τελικά σάρκα και οστά στα χέρια του καλλιτέχνη Απόστολου Παντελή, τον Μάϊο του 2019. Το «Ανακυκλώψαρο», αυτό το πραγματικό έργο τέχνης, μας καλεί στην ουσία να εντάξουμε  την ανακύκλωση των πλαστικών στην καθημερινότητα μας, βάζοντας με αυτό τον τρόπο φρένο στην ανεπανόρθωτη καταστροφή του οικοσυστήματος των ωκεανών μας.

λλλλ

Ως Medochemie έχετε θέσει κάποιους στόχους, όχι μόνο όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ποιοι είναι αυτοί και πως μπορούν να υλοποιηθούν;

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας μας, διότι προστατεύοντας το περιβάλλον προστατεύουμε ταυτόχρονα και την υγεία των συνανθρώπων μας. Επίσης, όπως έχω προαναφέρει, άλλος ένας  βασικός στόχος είναι  η ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανακύκλωση  και στην ενεργή συμμετοχή του σε δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον και το ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος. Για κάθε KWH παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας, οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί εκπέμπουν γύρω στα 0.9kg διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο περιβάλλον. Επομένως οποιαδήποτε προσπάθεια στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγεί ταυτόχρονα και στη μείωση της εκπομπής ρύπων στο περιβάλλον.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι  συνεχιζόμενες κλιματικές αλλαγές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία τον 21ο αιώνα. Και βέβαια η καλύτερη λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η δραστική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Βάζοντας και εμείς το μικρό μας λιθαράκι, ως Medochemie, στην προσπάθεια για αποτροπή της  πλανητικής κρίσης που μας απειλεί προβαίνουμε στις  πιο κάτω δράσεις:

Διοργανώνομε συχνά φυτεύσεις δενδρυλλίων.  Τα δέντρα κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης τους, μπορούν να "παγιδεύσουν" ένα πόσο διοξειδίου του άνθρακα. Βάλαμε σαν στόχο μας την δεντροφύτευση πέραν των 50,000 δεντρυλλίων στα επόμενα χρόνια.  Προσπαθούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας παράλληλα την πράσινη ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό μας πάρκο, που ως γνωστό οδηγεί στην μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων στο περιβάλλον. Προβαίνουμε τακτικά σε ενεργειακούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις μας, με την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών μας, διαπιστευμένων στον τομέα αυτό. Και βάσει των ευρημάτων ετοιμάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που συμβάλλουν στη σημαντικότερη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Συμβάλουμε  στη μείωση της  κλιματικής αλλαγής. Προσπαθούμε μέσω καινοτόμων έργων ανακύκλωσης να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σε ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον.

λλλλ

Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον μιας πλανητικής κρίσης. Θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος για να αναστρέψουμε την κατάσταση;

Πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα, ώστε να σταματήσουμε την κουλτούρα που επικρατεί σήμερα, να πετάμε τα πλαστικά μετά την πρώτη τους χρήση. Τα πλαστικά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται και να ανακυκλώνονται.  Θα πρέπει δηλαδή να δούμε το πλαστικό σκουπίδι ως πηγή πρώτης ύλης για τη δημιουργία χρηστικών αντικειμένων, όπως κάδους απορριμμάτων και δομικά υλικά. Στην ουσία, μέσω της κυκλικής οικονομίας, τα πλαστικά απορρίμματα, τα ανακυκλώνουμε, τα επαναχρησιμοποιούμε και φτιάχνουμε καινούργια αντικείμενα. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που η γρήγορη ένταξη της ανακύκλωσης και αξιοποίησης των πλαστικών στην καθημερινότητα μας, θα εμποδίσει την ανεπανόρθωτη καταστροφή του οικοσυστήματος των ωκεανών μας.

Πιστεύετε οτι  οι Κύπριοι διαθέτουμε οικολογική συνείδηση. Και αν όχι τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Χρειάζεται να αρχίσει η εκπαίδευση των παιδιών ακόμα και από το νηπιαγωγείο;

Πιστεύω ότι χρειάζεται μεγάλη και επίμονη προσπάθεια για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους Κύπριους. Θα ήθελα να κάνω τις ακόλουθες εισηγήσεις: Θα πρέπει να δημιουργηθεί περιβαλλοντική συνείδηση και κουλτούρα  στα μικρά παιδία με την υιοθέτηση κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, από τα νηπιαγωγεία. Να γίνεται συστηματική εκπαίδευση / διαφώτιση με στόχο την ευαισθητοποίηση του  κοινού σε οικολογικά / περιβαλλοντικά θέματα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να δοθούν κίνητρα στο κοινό ώστε να κάνει σιγά-σιγά την ανακύκλωση τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, όποιος ανακυκλώνει ένα συγκεκριμένο αριθμό πλαστικών φιαλών, να λαμβάνει μία απόδειξη για δωρεάν στάθμευση.

Πως θα εκτιμούσατε την κατάσταση στη Μεσόγειο. Μήπως έχει μετατραπεί πλέον σε μια «Πλαστική Θάλασσα»;

Πλέον δεν βρισκόμαστε στο παρά πέντε, αλλά στο και πέντε. Γι’ αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε άμεσα την ροή των πλαστικών στην Μεσόγειο Θάλασσα και παράλληλα να αρχίσουμε τον καθαρισμό της από αυτά. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και κουλτούρα, τότε μέχρι το 2050 η Μεσόγειος θα περιέχει περισσότερα πλαστικά απόβλητα παρά ψάρια, δηλαδή θα έχει στην ουσία πλαστικοποιηθεί.

λλλλ

Σκοπεύετε ως εταιρεία να αναλάβετε και άλλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών μας, και πόσο σημαντική είναι η δημιουργία κουλτούρας με κατεύθυνση την ανακύκλωση και  την προστασία των ωκεανών;

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας για την από κοινού αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών και προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο από το προσωπικό μας όσο και από τον κόσμο γενικότερα, στην Medochemie έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα καινοτομίας, που θα ενεργοποιηθεί σύντομα. Σε αυτή την πλατφόρμα, το προσωπικό μας αλλά και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα υποβολής καινοτόμων ιδεών για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας  και την προώθηση της πράσινης ενέργειας. Καινοτομία δεν σημαίνει κατά ανάγκη την ανακάλυψη κάτι καινούριου, αλλά και τη βελτίωση ενός προϊόντος, ώστε να έχει ακόμα καλύτερη χρήση. Οι ιδέες αυτές θα αξιολογούνται από ειδικές επιτροπές, με τις  καλύτερες  να βραβεύονται και όσες μπορούν να εφαρμόζονται.

Τι ζημιά επιφέρουν τα πλαστικά στη θάλασσα, και πως αυτή η ζημιά επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία;

Χιλιάδες θαλάσσια ζώα βρίσκουν τραγικό θάνατο κάθε χρόνο από την ρύπανση των ωκεανών μας. Τα δικά μας σκουπίδια που απερίσκεπτα εγκαταλείπουμε στις παραλίες, είναι ίσως και τα πιο καταστροφικά για το περιβάλλον,  λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας της αποσύνθεσης τους στη φύση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα πλαστικά έχουν χρόνο αποσύνθεσης 20-1000 χρόνια και αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών σε παραλίες, θάλασσες και ωκεανούς. Πλαστικά υπολείμματα εντοπίζονται σε θαλάσσια είδη, όπως  χελώνες, φώκιες, φάλαινες, ψάρια και πουλιά, και μέσω αυτών στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Επιπλέον η  ρύπανση των θαλασσών από πλαστικά οδηγεί στην καταστροφή των μικροοργανισμών, που παράγουν περισσότερο από 10% του οξυγόνου που αναπνέουμε.

λλλλ

Εκτός από τις δράσεις εταιρειών και οργανισμών που η πολιτική τους στοχεύει στην προστασία του οικοσυστήματος, τι θα συμβουλεύατε τον καθένα να πράξει ξεχωριστά, βάζοντας έτσι το δικό του πετραδάκι στον αγώνα για τη διάσωση του πλανήτη;

Θα πρέπει να εντάξουμε την ανακύκλωση υλικών στην καθημερινότητα τους. Τα πλαστικά είναι εύχρηστα, χρήσιμα και οικονομικής αξίας αλλά χρειάζονται καλύτερη χρήση, δηλαδή να γίνεται επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους.  Θα πρέπει να δούμε το πλαστικό σκουπίδι ως πηγή πρώτης ύλης για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Να δημιουργήσουμε νοοτροπία και κουλτούρα ώστε να γίνεται η σωστή διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή τους. Δηλαδή τα πλαστικά θα καταλήγουν στα Ανακυκλώψαρα, ενώ τα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, κατά είδος, στους καθορισμένους κάδους / δοχεία ανακύκλωσης τους. Να φυτεύουμε δενδρύλλια. Να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αν ο καθένας μας ψάξει πως μπορεί να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια   στο σπίτι του, είμαι σίγουρος ότι θα βρει πολλούς τρόπους να το πετύχει. Ας έχουμε πάντα κατά νου ότι στο διαστημόπλοιο Γη δεν υπάρχουν επιβάτες αλλά είμαστε όλοι πλήρωμα. Άρα απαιτείται  η ενεργή συμμετοχή όλων μας σε ενέργειες που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επόμενο άρθρο

Mόνο με ραντεβού τα περιστατικά στις οδοντιατρικές υπηρεσίες

Οι ασθενείς προτρέπονται όπως προσέρχονται στα οδοντιατρεία φορώντας χειρουργική μάσκα
04/08/2020 - 09:44

ΣχετικέςΕιδήσεις

ΑΠΟΕΛ: Η εταιρεία συγχαίρει το νέο ΔΣ του σωματείου

Η διοίκηση της εταιρείας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση
10/09/2020 - 10:21

Η NASA διεξάγει έρευνες για το πώς η πανδημία επηρέασε το περιβάλλον

Θέλουν να καταλάβουν τη σχέση μεταξύ μειωμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια της
06/09/2020 - 11:00

Δυο κρούσματα κορωνοϊού ανάμεσα στο γραφειακό προσωπικό εταιρείας

Τι αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της για την ιχνηλάτηση επαφών
11/08/2020 - 14:55

Κορυφαίοι επιστήμονες ζητούν από τον Τραμπ να μην ξαναρχίσει πυρηνικές δοκιμές

"Θα συνιστούσε επιτάχυνση της κούρσας εξοπλισμών και απειλή για το περιβάλλον"
16/07/2020 - 22:44

Ελεύθεροι υπό όρους η 49χρονη λογίστρια, ο σύζυγος και ο πατέρας της

Μακρύ το κατηγορητήριο για τους υπόπτους στη δίκη που αρχιζει στις 7 Σεπτεμβρίου
13/07/2020 - 16:44

Στόχος βομβιστών τα γραφεία ασφαλιστικής εταιρείας στη Λευκωσία

Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην κεντρική είσοδο του κτιρίου
26/06/2020 - 08:33

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε αναστάτωση στη Λεμεσό

Στο στόχαστρο όχημα στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου

ΦΩΤΟ: Zημιές σε αίθουσα Δημοτικού στη Λευκωσία μετά από πυρκαγιά

Ψάχνουν τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς οι Αρχές

Ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο ένα από τα πιο πολυτελή γιοτ στον κόσμο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ιδιοκτήτης φιγουράρει στη λίστα στη λίστα των πιο πλούσιων ανθρώπων στον πλανήτη
Ελλάδα

Τέσσερις θάνατοι και 269 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

73 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι

Ενθουσιασμένος που επέστρεψε στην Ελλάδα ο Πομπέο, έγινε δεκτός από τον Δένδια

"Η ισχύς της σχέσης μας βρίσκεται στο υψηλό όλων των εποχών" δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Στην Ελλάδα ο Πομπέο: Επίσκεψη με φόντο τα ελληνοτουρκικά

Πρώτος σταθμός η Θεσσαλονίκη - Συναντήσεις με Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Δένδια
Διεθνή

Ανελέητο το σφυροκόπημα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ (ΒΙΝΤΕΟ)

Απαράδεκτη οποιαδήποτε εξωτερική ανάμιξη, ξεκαθαρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεγάλη η δυσαρέσκεια των Βρετανών από την Κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον

Το 50% αποδοκιμάζει την κυβερνητική αντίδραση στην πανδημία του κορωνοϊού

Ελπίζει σε αποφάσεις για κυρώσεις στη Λευκορωσία ο Μισιέλ

Τι λέει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενόψει της Συνόδου Κορυφής

tv news

Η γέννηση των διδύμων γεμίζει χαρά τον Οδυσσέα και την Έρση...

«8 Λέξεις» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά νέα επεισόδια του 2ου Κύκλου αυτή την εβδομάδα!
Alpha TV Κύπρου

Η είδηση ότι η Δανάη είναι υιοθετημένη πέφτει σαν βόμβα στο σπίτι των Αργυρών...

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της νέας δραματικής σειράς του Alpha «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 29/09/2020 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Τρί, 29/09/2020 - 09:30ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τρί, 29/09/2020 - 10:15DEAL
Τρί, 29/09/2020 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τρί, 29/09/2020 - 13:50ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 29/09/2020 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 29/09/2020 - 17:40DEAL
Τρί, 29/09/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 29/09/2020 - 18:10DEAL
Τρί, 29/09/2020 - 18:20ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τρί, 29/09/2020 - 19:20THE CHASE
Τρί, 29/09/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 29/09/2020 - 21:20ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Τρί, 29/09/2020 - 22:008 ΛΕΞΕΙΣ
Τρί, 29/09/2020 - 23:30THE CHASE
Τετ, 30/09/2020 - 00:15ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τετ, 30/09/2020 - 01:0010Η ΕΝΤΟΛΗ
Τετ, 30/09/2020 - 01:45ΣΕ ΕΙΔΑ
Τετ, 30/09/2020 - 02:30Γ4
Τετ, 30/09/2020 - 03:308 ΛΕΞΕΙΣ