Χρίστος Χρίστου: «Εμείς δεν αποκλείσαμε ποτέ και κανένα από τον δημόσιο διάλογο»