Ισχυρισμοί ελλαδικού ΜΜΕ: «Πρωτοφανείς» εικόνες από μοναχούς του Οσίου Αββακούμ