Δημήτρης Ήμελλος: Κι όμως, ο γιος του είχε εμφανιστεί στον «Σασμό»