Το Κουβέιτ κάλεσε τους πολίτες του να εγκαταλείψουν άμεσα τον Λίβανο

Σάββατο, 22/6/2024 - 12:44
Λίβανος

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ με σημερινή επείγουσα ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες του να εγκαταλείψουν τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν, σε περίπτωση κατά την οποίαν δεν είναι απαραίτητη η επιτόπια παρουσία τους εκεί.

Επίσης, εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, με την οποία απαγορεύει στους πολίτες του Κουβέιτ να μεταβούν στον Λίβανο «εξ αιτίας των πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή».

Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε τους πολίτες του που βρίσκονται στον Λίβανο και για οποιονδήποτε λόγο αδυνατούν να εγκαταλείψουν την λιβανική επικράτεια, να επικοινωνήσουν άμεσα με την πρεσβεία του Κουβέιτ στην Βηρυτό.