Κατολισθήσεις βράχων και οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες στα ορεινά