Σοφία Χατζηπαντελή: Είναι το κεντρικό πρόσωπο σε παγκόσμια καμπάνια ομορφιάς