Β. Κορέα: Επιβεβαίωσε «σημαντική δοκιμή» για ανάπτυξη κατασκοπευτικού δορυφόρου