Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Σε αυτά τα νησιά θα περάσουν το καλοκαίρι