Με κουβερτούλες θα προμηθεύσουν τα μικρά παιδιά στα σχολεία για το κρύο