Ακολουθούν και άλλα κράτη τον δρόμο της αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης