Μειώθηκε στο 6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2024