Χριστοδουλίδης – Duda: Συμφώνησαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση διμερούς συνεργασίας