Συντεχνίες: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η πρόταση ΟκΥπΥ για τη συλλογική σύμβαση