Αρχιεπίσκοπος: Να έχουμε έγνοια, στόχος των Τούρκων η κατάληψη όλης της Κύπρου