Επίσημη πρώτη καταβολή του Κατώτατου Μισθού: Καταγγελίες και παρατηρήσεις