Καμία έκπληξη για την Κύπρο η προσπάθεια εξομάλυνσης σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου