Αυτός είναι ο τρίτος συχνότερος καρκίνος στην Κύπρο