Σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες προκάλεσε πτώση κεραυνού στη Λάρνακα