Ο «χάρτης» των καμερών: Τα 29 σημεία του συστήματος φωτοεπισήμανσης παγκύπρια