Η άγνωστη μάχη της Λεμεσού τον Ιούλιο του 1822 και η Χιώτισσα του Μιχαηλίδη