«Νέα στοιχεία» για την περιουσία των μοναχών, αναβολή στην εξέταση της ένστασης