Κύπριος καλλιτέχνης εκθέτει σε μουσείο της Ιαπωνίας