Η εθελοντική ομάδα TeamUp της Eurobank Κύπρου συνέλεξε 822 κιλά απορριμμάτων