Η ΟΕΒ προειδοποιεί: Κίνδυνος αναβολής χειρουργείων λόγω έλλειψης νοσηλευτών