Έρευνα στο παλιό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για τα αίτια κατάρρευσης του ταβανιού