Ο Μπλίνκεν δεν αποκλείει στο μέλλον διαπραγματεύσεις για τα ουκρανικά σύνορα