Δεν ανανέωσαν τις άδειες κυνηγίου... πλήρωσαν εικοσαπλάσιο πρόστιμο