Αταμάν: «Ξέρω πως όλοι περιμένουν το 7ο αστέρι, τους υπόσχομαι...»