Μακόλ: Τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας έδειξαν πως το Πεκίνο δεν θέλει ειρήνη