Χριστοδουλίδης: Χαιρετίζει τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, αλλά...

Πέμπτη, 1/9/2022 - 15:57
Μικρογραφία

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τον καθορισμό του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η οποία αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης αξιοπρεπούς εισοδήματος για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους.

Ασφαλώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο σε ό,τι αφορά στο ύψος του ποσού, αλλά πρωτίστως, στον καθορισμό ωριαίας απόδοσης, με στόχο από τη μια ο κατώτατος μισθός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας μεγάλης μερίδας εργαζομένων και να αποφεύγονται φαινόμενα εκμετάλλευσης και από την άλλη να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ιεραρχεί το συγκεκριμένο θέμα ψηλά στις προτεραιότητες του, καθώς δύναται να καταστεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, αλλά και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσα από την προστασία της εργασίας.