Πολιτική

Καμπάνες από τη Λοϊζίδου σε κόμματα και υποψήφιους για τις Ευρωεκλογές

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Διοικητικά πρόστιμα ύψους €7,000 επέβαλε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου μετά από εξέταση καταγγελιών εναντίον πολιτικών κομμάτων και/ή υποψηφίων Ευρωβουλευτών αναφορικά με την αποστολή μηνυμάτων ενόψει των Ευρωεκλογών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο της Επιτρόπου, σε μια περίπτωση, τέσσερις παραπονούμενοι κατήγγειλαν το ΔΗΚΟ για αποστολή μηνυμάτων τύπου sms αλλά και για τηλεφωνική όχληση. Κατά τη διερεύνηση των παραπόνων, όπως αναφέρεται, διαφάνηκε ότι εν τέλει αφορούσε μόνο τηλεφωνικές οχλήσεις. Για τους δύο παραπονούμενους, προστίθεται, υπήρχε έννομο συμφέρον για χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον επρόκειτο για μέλη του συγκεκριμένου κόμματος (Άρθρο 6 παρ. 1(στ)).

Για τους άλλους δύο παραπονούμενους, αναφέρει η ανακοίνωση, το πολιτικό κόμμα δεν είχε αποδείξει την συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1(α) του ΓΚΠΔ 2016/679 για τις εν λόγω τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά ούτε και έννομο συμφέρον για χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων (Άρθρο 6 παρ. 1(στ)). Διαπιστώθηκε επίσης παράβαση του Άρθρου 21 εφόσον δεν εδίδετο το δικαίωμα αντίταξης στη διενέργεια της συγκεκριμένης τηλεφωνικής κλήσης.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως αναφέρεται, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €3000.

Σε άλλη περίπτωση, πέντε παραπονούμενοι κατήγγειλαν ότι ο κ. Ελευθέριος Δημητρίου, υποψήφιος για τις Ευρωεκλογές, τους είχε αποστείλει μηνύματα τύπου sms χωρίς την συγκατάθεση τους και χωρίς να τους προσφέρεται η επιλογή αντίταξης σύμφωνα με το άρθρο 106(2) του Ν.112(Ι)/2004. Τρία εκ των πέντε παραπόνων είχαν αποσυρθεί πριν την έκδοση τελικής απόφασης, προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 106(2) του Ν.112(Ι)/2004 και αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €2000.

Σε άλλη υπόθεση, δύο παραπονούμενοι κατήγγειλαν συγκεκριμένο άτομο ότι τους απέστελλε ευχητήρια μηνύματα. Για τον πρώτο παραπονούμενο, ο καθ’ ου το παράπονο είχε ξαναπροειδοποιηθεί και είχε δεσμευτεί ότι, παρόλο που το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν στην λίστα προσωπικών του επαφών, δεν θα ξαναλεάμβανε ευχητήρια μηνύματα. Εντούτοις, ο πρώτος παραπονούμενος ξαναέλαβε νέο μήνυμα.

Η δεύτερη παραπονούμενη είχε αναφέρει ότι δεν είχε καμία προσωπική επαφή/σχέση με τον Καθ’ ου το παράπονο και εντούτοις έλαβε και αυτή ευχητήριο μήνυμα. Οι αριθμοί τηλεφώνων των παραπονουμένων περιήλθαν στην κατοχή του καθ’ ου το παράπονο για κάποιον άλλο σκοπό και χρησιμοποιήθηκαν για αποστολή ευχητήριων μηνυμάτων.

Διαπιστώθηκε παράβαση τόσο του Άρθρου 6 παρ.1(α) του ΓΚΠΔ 2016/679 όσο και του άρθρου 106 του Ν.112(Ι)/2004, εφόσον ο καθ’ ου το παράπονο δεν είχε λάβει την εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραπονουμένων, αλλά ούτε τους προσέφερε την δυνατότητα αντίταξης.

Διαπιστώθηκε επίσης παράβαση του Άρθρου 5 του ΓΚΠΔ 2016/679 και της αρχής του περιορισμού του σκοπού, εφόσον για άλλο σκοπό έρχονταν στην αντίληψη του καθ’ ου το παράπονο οι εν λόγω αριθμοί τηλεφώνων και για άλλο σκοπό εν τέλει τα χρησιμοποιούσε.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ου το παράπονο συνήθιζε να στέλνει ευχητήρια μηνύματα για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, σε χιλιάδες άτομα κάτι το οποίο θεωρήσαμε, αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτρόπου, ότι εκφεύγει του στενού φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος και εμπίπτει στον τομέα των εμπορικών μηνυμάτων, τα οποία επηρεάζουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στον καθ’ ου το παράπονο, ύψους €2000.

Σε άλλη περίπτωση, παραπονούμενος κατήγγειλε ότι ο κ. Μαρίνος Μουσιούττας, υποψήφιος για τις Ευρωεκλογές, του είχε αποστείλει μήνυμα τύπου sms χωρίς τη συγκατάθεση του και χωρίς επιλογή αντίταξης σύμφωνα με το άρθρο 106(2) του Ν.112(Ι)/2004.

Όπως αναφέρεται, ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανέφερε ότι το τηλέφωνο του παραπονούμενου βρισκόταν καταχωρισμένο στις προσωπικές/φιλικές του επαφές. Μετά την καταγγελία είχε πάρει τηλέφωνο τον παραπονούμενο και του απολογήθηκε προσωπικά, έχει αφαιρέσει το τηλέφωνο του από τις προσωπικές/φιλικές του επαφές και υποσχέθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.

Λήφθηκε υπόψιν ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Γραφείου της Επιτρόπου και είχε απολογηθεί στον παραπονούμενο.

Απευθύνθηκε αυστηρή επίπληξη με υπόδειξη ότι στην περίπτωση που επαναληφθεί νέο παράπονο της ίδιας φύσης και διαπιστωθεί παράβαση του Νόμου, θα αντιμετωπιστεί αυστηρότερα.

Σε άλλη περίπτωση, παραπονούμενος, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένο μέλος του ΔΗΣΥ, κατήγγειλε ότι έλαβε διάφορες τηλεφωνικές κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου του και ενημερωτικά μηνύματα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση σε διάφορες ημερομηνίες, παρόλο που επικοινώνησε τηλεφωνικά και τους ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον οποιαδήποτε εμπορικής/πολιτικής προώθησης μηνύματα.

Διαπιστώθηκε παράβαση των Άρθρων 17 και 21 για την μη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου σύμφωνα με την επιθυμία του (α) να αποσύρει την συγκατάθεση την οποία είχε δώσει με βάση το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α), και (β) να αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 2, αλλά και στο ότι δεν λήφθηκαν τα εύλογα μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 2 ενημέρωσης των ατόμων που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή.

Όπως αναφέρεται, λήφθηκε υπόψιν το γεγονός ότι εδίδετο σε κάθε μήνυμα η ευκαιρία για αντίταξη, δωρεάν και εύκολα προς τη λήψη περαιτέρω ενημερωτικών δελτίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 106(2) του Ν.112(Ι)/2004, κάτι το οποίο φαίνεται ότι ο παραπονούμενος δεν είχε χρησιμοποιήσει.

Το Γραφείο της Επιτρόπου απηύθυνε προειδοποίηση στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Κλήθηκε, επίσης, όπως λάβει όλα τα μέτρα με βάση τα οποία θα μπορούν να ενημερώνονται ταυτόχρονα όλα τα αρχεία τους, στις περιπτώσεις που υποκείμενα των δεδομένων δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν οποιαδήποτε μηνύματα.

Επόμενο άρθρο

Καλεί τον Μητσοτάκη να ζητήσει κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας ο Τσίπρας

“Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία"
11/10/2019 - 15:13

ΣχετικέςΕιδήσεις

Πρόστιμο στο ΤΚΑ για διαρροή προσωπικών δεδομένων (ΒΙΝΤΕΟ)

Στη δημοσιότητα ήρθε μια σειρά αποφάσεων με πρόστιμα σε εταιρείες
13/01/2020 - 14:31

Ιέρο και Γκούτι για τον πάγκο του Άρη

Δύο μεγάλες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα υπόψιν
05/09/2019 - 17:20

Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα για την εκλογή Δημάρχου Αμμοχώστου

Για τη διενέργεια των εκλογών θα λειτουργήσουν συνολικά 44 εκλογικά κέντρα
12/08/2019 - 15:51

Κατεχόμενα: Ακιντζί, Ερχιουρμάν και Οζερσάι, οι τρείς για τις «προεδρικές»

Η επιλογή «άλλος υποψήφιος» ή «αναποφάσιστος» έλαβε 20%
12/08/2019 - 15:43

Πέντε οι "επίδοξοι" διεκδικητές της Δημαρχίας Αμμοχώστου (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις 25 Αυγούστου επιλέγουν το νέο τους Δήμαρχο οι Αμμοχωστιανοί
08/08/2019 - 21:45

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Αναζητούν τον οδηγό που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στην Πάφο

Εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός - Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα

Προσοχή: Πυκνή τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Τροόδους

Οι οδηγοί προτρέπονται να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα διατηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας
Ελλάδα

«Ήμουν σοκαρισμένος και για αυτό έφυγα» είπε ο οδηγός της Corvette

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία μια μέρα αφότου παρέσυρε 25χρονο μοτοσικλετιστή

«Τι βιαστικός λες και χωρίς πανσέληνο αύριο δε θα 'βλεπες να εκλείψω» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα από τα αγαπημένα ποιήματα της Κικής Δημουλά σε ανάγνωση της ίδιας

«Έφυγε» από τη ζωή η μεγάλη ποιήτρια Κική Δημουλά

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της
Διεθνή

Οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους από το σεισμό μεταξύ Τουρκίας και Ιράν (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα ενημέρωσης για την κατάσταση στην περιοχή

Σίδνεϊ: Τίμησαν τη μνήμη των 25 θυμάτων των φονικών πυρκαγιών (ΦΩΤΟ)

«Μητέρες που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν θάψει τα παιδιά τους»

tv news

«Παράδοση Κατ'Οίκον» Με καλεσμένο τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Κώστα Φασουλιώτη

Αποκαλύπτει στην Βασιλική Χατζηαδάμου ένδοξες ποδοσφαιρικές στιγμές και όσα τον σημάδεψαν
Alpha TV Κύπρου

Mία εκρηκτική ιστορία έρωτα και πάθους που έχασε τον έλεγχο και βάφτηκε με αίμα!

Ένα βίαιο έγκλημα ''ζωντανεύει'' αυτή την Κυριακή στο νέο επεισόδιο του «ΚΑΡΜΑ»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 23/02/2020 - 13:45Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Κυρ, 23/02/2020 - 14:30ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Κυρ, 23/02/2020 - 17:00ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ
Κυρ, 23/02/2020 - 17:50ALPHA NEWS
Κυρ, 23/02/2020 - 18:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 23/02/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Κυρ, 23/02/2020 - 21:15ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Κυρ, 23/02/2020 - 22:30ΚΑΡΜΑ
Κυρ, 23/02/2020 - 23:30ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 24/02/2020 - 01:00WORLD PARTY
Δευ, 24/02/2020 - 02:00DIVIDED
Δευ, 24/02/2020 - 06:00DIVIDED
Δευ, 24/02/2020 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Δευ, 24/02/2020 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Δευ, 24/02/2020 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Δευ, 24/02/2020 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ