Πολιτική

Καμπάνες από τη Λοϊζίδου σε κόμματα και υποψήφιους για τις Ευρωεκλογές

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Διοικητικά πρόστιμα ύψους €7,000 επέβαλε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου μετά από εξέταση καταγγελιών εναντίον πολιτικών κομμάτων και/ή υποψηφίων Ευρωβουλευτών αναφορικά με την αποστολή μηνυμάτων ενόψει των Ευρωεκλογών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο της Επιτρόπου, σε μια περίπτωση, τέσσερις παραπονούμενοι κατήγγειλαν το ΔΗΚΟ για αποστολή μηνυμάτων τύπου sms αλλά και για τηλεφωνική όχληση. Κατά τη διερεύνηση των παραπόνων, όπως αναφέρεται, διαφάνηκε ότι εν τέλει αφορούσε μόνο τηλεφωνικές οχλήσεις. Για τους δύο παραπονούμενους, προστίθεται, υπήρχε έννομο συμφέρον για χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον επρόκειτο για μέλη του συγκεκριμένου κόμματος (Άρθρο 6 παρ. 1(στ)).

Για τους άλλους δύο παραπονούμενους, αναφέρει η ανακοίνωση, το πολιτικό κόμμα δεν είχε αποδείξει την συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1(α) του ΓΚΠΔ 2016/679 για τις εν λόγω τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά ούτε και έννομο συμφέρον για χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων (Άρθρο 6 παρ. 1(στ)). Διαπιστώθηκε επίσης παράβαση του Άρθρου 21 εφόσον δεν εδίδετο το δικαίωμα αντίταξης στη διενέργεια της συγκεκριμένης τηλεφωνικής κλήσης.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως αναφέρεται, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €3000.

Σε άλλη περίπτωση, πέντε παραπονούμενοι κατήγγειλαν ότι ο κ. Ελευθέριος Δημητρίου, υποψήφιος για τις Ευρωεκλογές, τους είχε αποστείλει μηνύματα τύπου sms χωρίς την συγκατάθεση τους και χωρίς να τους προσφέρεται η επιλογή αντίταξης σύμφωνα με το άρθρο 106(2) του Ν.112(Ι)/2004. Τρία εκ των πέντε παραπόνων είχαν αποσυρθεί πριν την έκδοση τελικής απόφασης, προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 106(2) του Ν.112(Ι)/2004 και αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €2000.

Σε άλλη υπόθεση, δύο παραπονούμενοι κατήγγειλαν συγκεκριμένο άτομο ότι τους απέστελλε ευχητήρια μηνύματα. Για τον πρώτο παραπονούμενο, ο καθ’ ου το παράπονο είχε ξαναπροειδοποιηθεί και είχε δεσμευτεί ότι, παρόλο που το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν στην λίστα προσωπικών του επαφών, δεν θα ξαναλεάμβανε ευχητήρια μηνύματα. Εντούτοις, ο πρώτος παραπονούμενος ξαναέλαβε νέο μήνυμα.

Η δεύτερη παραπονούμενη είχε αναφέρει ότι δεν είχε καμία προσωπική επαφή/σχέση με τον Καθ’ ου το παράπονο και εντούτοις έλαβε και αυτή ευχητήριο μήνυμα. Οι αριθμοί τηλεφώνων των παραπονουμένων περιήλθαν στην κατοχή του καθ’ ου το παράπονο για κάποιον άλλο σκοπό και χρησιμοποιήθηκαν για αποστολή ευχητήριων μηνυμάτων.

Διαπιστώθηκε παράβαση τόσο του Άρθρου 6 παρ.1(α) του ΓΚΠΔ 2016/679 όσο και του άρθρου 106 του Ν.112(Ι)/2004, εφόσον ο καθ’ ου το παράπονο δεν είχε λάβει την εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραπονουμένων, αλλά ούτε τους προσέφερε την δυνατότητα αντίταξης.

Διαπιστώθηκε επίσης παράβαση του Άρθρου 5 του ΓΚΠΔ 2016/679 και της αρχής του περιορισμού του σκοπού, εφόσον για άλλο σκοπό έρχονταν στην αντίληψη του καθ’ ου το παράπονο οι εν λόγω αριθμοί τηλεφώνων και για άλλο σκοπό εν τέλει τα χρησιμοποιούσε.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ου το παράπονο συνήθιζε να στέλνει ευχητήρια μηνύματα για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, σε χιλιάδες άτομα κάτι το οποίο θεωρήσαμε, αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτρόπου, ότι εκφεύγει του στενού φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος και εμπίπτει στον τομέα των εμπορικών μηνυμάτων, τα οποία επηρεάζουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων.

Αφού λήφθηκαν υπόψιν διάφοροι μετριαστικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στον καθ’ ου το παράπονο, ύψους €2000.

Σε άλλη περίπτωση, παραπονούμενος κατήγγειλε ότι ο κ. Μαρίνος Μουσιούττας, υποψήφιος για τις Ευρωεκλογές, του είχε αποστείλει μήνυμα τύπου sms χωρίς τη συγκατάθεση του και χωρίς επιλογή αντίταξης σύμφωνα με το άρθρο 106(2) του Ν.112(Ι)/2004.

Όπως αναφέρεται, ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανέφερε ότι το τηλέφωνο του παραπονούμενου βρισκόταν καταχωρισμένο στις προσωπικές/φιλικές του επαφές. Μετά την καταγγελία είχε πάρει τηλέφωνο τον παραπονούμενο και του απολογήθηκε προσωπικά, έχει αφαιρέσει το τηλέφωνο του από τις προσωπικές/φιλικές του επαφές και υποσχέθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.

Λήφθηκε υπόψιν ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Γραφείου της Επιτρόπου και είχε απολογηθεί στον παραπονούμενο.

Απευθύνθηκε αυστηρή επίπληξη με υπόδειξη ότι στην περίπτωση που επαναληφθεί νέο παράπονο της ίδιας φύσης και διαπιστωθεί παράβαση του Νόμου, θα αντιμετωπιστεί αυστηρότερα.

Σε άλλη περίπτωση, παραπονούμενος, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένο μέλος του ΔΗΣΥ, κατήγγειλε ότι έλαβε διάφορες τηλεφωνικές κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου του και ενημερωτικά μηνύματα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση σε διάφορες ημερομηνίες, παρόλο που επικοινώνησε τηλεφωνικά και τους ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον οποιαδήποτε εμπορικής/πολιτικής προώθησης μηνύματα.

Διαπιστώθηκε παράβαση των Άρθρων 17 και 21 για την μη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου σύμφωνα με την επιθυμία του (α) να αποσύρει την συγκατάθεση την οποία είχε δώσει με βάση το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α), και (β) να αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 2, αλλά και στο ότι δεν λήφθηκαν τα εύλογα μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 2 ενημέρωσης των ατόμων που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή.

Όπως αναφέρεται, λήφθηκε υπόψιν το γεγονός ότι εδίδετο σε κάθε μήνυμα η ευκαιρία για αντίταξη, δωρεάν και εύκολα προς τη λήψη περαιτέρω ενημερωτικών δελτίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 106(2) του Ν.112(Ι)/2004, κάτι το οποίο φαίνεται ότι ο παραπονούμενος δεν είχε χρησιμοποιήσει.

Το Γραφείο της Επιτρόπου απηύθυνε προειδοποίηση στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Κλήθηκε, επίσης, όπως λάβει όλα τα μέτρα με βάση τα οποία θα μπορούν να ενημερώνονται ταυτόχρονα όλα τα αρχεία τους, στις περιπτώσεις που υποκείμενα των δεδομένων δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν οποιαδήποτε μηνύματα.

Επόμενο άρθρο

Καλεί τον Μητσοτάκη να ζητήσει κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας ο Τσίπρας

“Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία"
11/10/2019 - 15:13

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ιέρο και Γκούτι για τον πάγκο του Άρη

Δύο μεγάλες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα υπόψιν
05/09/2019 - 17:20

Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα για την εκλογή Δημάρχου Αμμοχώστου

Για τη διενέργεια των εκλογών θα λειτουργήσουν συνολικά 44 εκλογικά κέντρα
12/08/2019 - 15:51

Κατεχόμενα: Ακιντζί, Ερχιουρμάν και Οζερσάι, οι τρείς για τις «προεδρικές»

Η επιλογή «άλλος υποψήφιος» ή «αναποφάσιστος» έλαβε 20%
12/08/2019 - 15:43

Πέντε οι "επίδοξοι" διεκδικητές της Δημαρχίας Αμμοχώστου (ΒΙΝΤΕΟ)

Στις 25 Αυγούστου επιλέγουν το νέο τους Δήμαρχο οι Αμμοχωστιανοί
08/08/2019 - 21:45

Την Πέμπτη υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για την Δημαρχία Αμμοχώστου

Μέχρι στιγμής υπάρχουν πέντε υποψήφιοι για τη δημαρχία της κατεχόμενης πόλης
07/08/2019 - 22:25

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

«Από τη μέρα που έχασα το παιδί μου ζω, χωρίς συναισθήματα» (BINTEO)

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Κoύλλας Καραπατέα που έχασε τον γιο της σε δυστύχημα

Επιδόματα και άδειες ασθενείας αστυνομικών στο "μικροσκόπιο" του Οδυσσέα

Τι κατέδειξε η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το 2018

Yδροστρόβιλος και χαλάζι από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Κύπρο

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κακοκαιρία σε κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού
Ελλάδα

Στις ΗΠΑ καταλήγει ο τζιχαντιστής που ήταν στη νεκρή ζώνη Τουρκίας-Ελλάδας

"Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να τον αποδεχτούν και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες"

Ξεκίνησε το ταξίδι της ελπίδας στη Βοστόνη για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

"Χάρη στην αστείρευτη αγάπη σας κάνουμε το όνειρο μας πραγματικότητα!!! "

Ελλάδα: Στις φλόγες δύο σκάφη στη μαρίνα Γλυφάδας (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 6 πυροσβεστικά οχήματα 1πλοιάριο της πυροσβεστικής
Διεθνή

Ο Μοχάμαντ Σαφάντι νέος Πρωθυπουργός του Λιβάνου

Τα τρία μεγάλα κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία

Αναγεννιέται, μετά από 15 χρόνια, το εμβληματικό Motorola Razr (ΦΩΤΟ)

Έρχεται ανανεωμένο, με αναδιπλούμενη οθόνη και Android λειτουργικό σύστημα

tv news

Ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό, με πλούσιο υλικό από εικόνες και συναισθήματα!

Οι «24 Ώρες» ταξιδεύουν στην Ουγκάντα της Αφρικής. Αυτό το Σάββατο το Μέρος Α' (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

Η Αριάδνη ετοιμάζεται για αποκαλύψεις για κάποιο γνωστό πρόσωπο του νησιού...

Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα επεισόδια της σειράς «Αστέρια Στην Άμμο» στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 15/11/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 15/11/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Παρ, 15/11/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Παρ, 15/11/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Παρ, 15/11/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 15/11/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 15/11/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Παρ, 15/11/2019 - 21:15ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 15/11/2019 - 23:45ΚΡΑΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΟ;
Σάβ, 16/11/2019 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Σάβ, 16/11/2019 - 01:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Σάβ, 16/11/2019 - 02:00ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Σάβ, 16/11/2019 - 03:30ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Σάβ, 16/11/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Σάβ, 16/11/2019 - 06:4560' ΕΛΛΑΔΑ
Σάβ, 16/11/2019 - 08:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 16/11/2019 - 09:30ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΑ