ΠτΔ για Ειδική Εκπαίδευση: Στόχος μας ένα σύστημα χωρίς αποκλεισμούς

Δευτέρα, 2/10/2023 - 11:32
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Την έναρξη του δομημένου διαλόγου για την Ειδική Εκπαίδευση σήμανε η σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να τονίζει ότι επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι ο απόλυτος γραφμός στον αποκλεισμό.

Νίκος Χριστοδουλίδης - Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Αγγίζουμε, λοιπόν, και αυτό το θέμα, έχοντας ως όραμά μας τη μετάβαση στην ενιαία εκπαίδευση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να επέλθει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μέσω ενός μακροπρόθεσμου προγραμματισμού.
To συμπεριληπτικό σχολείο θα πρέπει να διασφαλίζει σε όλα τα παιδιά το δικαίωμα για ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους, για ενεργητική συμμετοχή στην κοινωνία.

Παρά το γεγονός, ότι ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος και οι συναφείς Κανονιστικές Διατάξεις αναπροσαρμόστηκαν κατά καιρούς, είναι γενικά αποδεκτό ότι, μετά από 20 και πλέον χρόνια εφαρμογής, χρήζουν περαιτέρω αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού, εξήγησε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Νίκος Χριστοδουλίδης - Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
«Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, για αυτό χρειάζεται σήμερα να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος με ανοικτά μυαλά και να εργαστούμε ώστε στο τέλος της ημέρας να δούμε πώς εξυπηρετούμε αυτά τα παιδιά. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος, και χωρίς τους όποιους δογματισμούς από κανένα καλώ να ξεκινήσουμε τον διάλογο και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά.»

Σε συνεργασία με πολυθεματικές ομάδες και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις παιδιών με αναπηρίες, αναμένεται να προχωρήσει η εισαγωγή νέων πρακτικών, ευέλικτων αναλυτικών προγραμμάτων και υιοθέτηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στη βάση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού, ώστε όλοι και όλες να έχουν ισότιμες ευκαιρίες, πρόσβαση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κοινότητα του σχολείου τους, χωρίς οποιονδήποτε αποκλεισμό ή διάκριση, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι έχει το βλέμμα του στραμμένο στο καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών, στοχεύοντας στην υιοθέτηση νέων και την επανεξέταση των υφιστάμενων πρακτικών, στη βελτίωση των ισχυουσών διαδικασιών και στην υιοθέτηση νέων επιτυχημένων προσεγγίσεων που εφαρμόζονται διεθνώς.

Ανάμεσα στις προκλήσεις επεσήμανε: 

  • τη διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες,
  • τη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες,
  • τη διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης, τα προσόντα και καθήκοντα των σχολικών βοηθών/συνοδών,
  • την άμεση παροχή τεχνολογικών και άλλων μέσων για την πρόσβαση των παιδιών στα αναλυτικά προγράμματα,
  • το διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό,
  • το γενικότερο πλαίσιο φοίτησης,
  • την παροχή απολυτηρίου ή πιστοποιητικού φοίτησης και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,
  • τη διυπουργική συνεργασία και η εμπλοκή επαγγελματιών, για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους,
  • τη στήριξη πολυεπίπεδα των ατόμων που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και χρειάζονται φροντίδα. Σε αυτό υπάρχει κενό στη χώρα μας. Πρόσφατα υιοθετήσαμε μια πρόταση της Υφυπουργού Πρόνοιας για την ανάγκη να στηρίξουμε αυτά τα άτομα που συμπληρώνουν το 21ο έτος ηλικίας και χρειάζονται φροντίδα.

Πέρα από τη σύμπραξη για την εκπόνηση δράσεων με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, για τη στελέχωση των σχολείων με επαγγελματίες διάφορων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα νοσηλευτές ή κοινωνικούς λειτουργούς, η Κυβέρνηση στοχεύει και στην πραγματοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων, αλλά και στην τροποποίηση της νομοθεσίας για την κατάργηση ή αλλαγή των μη αποτελεσματικών διαδικασιών και την ανάπτυξη στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ένταξης.

Νίκος Χριστοδουλίδης - Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
«Στοχεύουμε, επίσης, στην πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων και επιμόρφωσης των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία. Παράλληλα, επιδιώκουμε τη στήριξη των ακαδημαϊκών και τη συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, ώστε να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς, για τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις εφαρμοσμένες πρακτικές σχεδίασης και υλοποίησης δομημένων εκπαιδευτικών δράσεων.»

Αμετάθετος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς αποκλεισμούς, που να ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες και τις υποχρεώσεις μας έναντι των πολιτών μας, αλλά και των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων μας, κατέληξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.