Πολιτική

ΠτΔ: Θέσαμε στέρεες βάσεις για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΕΒΕ

Τη 90η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το βράδυ της Τρίτης, από όπου έκανε λόγο για τις στέρεες βάσεις που έχουν τεθεί για μοντέλο ανάπτυξης.

"Έχουμε θέσει στέρεες βάσεις για ένα νέο, αξιόπιστο, σύγχρονο και δυναμικό μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο αντάξιο των πολιτών που απαιτούν ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών"

Αυτούσια η ομιλία του Προέδρου:

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας για να χαιρετίσω τις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης, καθώς μπορώ πλέον να μιλήσω για μια νέα δυναμική την οποία αναπτύσσει η οικονομία της χώρας μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, με την παρουσία μου επιθυμώ επίσης να μεταφέρω την ειλικρινή εκτίμηση της πολιτείας στο έργο που επιτελείτε και στη θετική συμβολή στην πρόοδο που σήμερα καταγράφει η χώρα μας σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας αγγίζουν το 4%, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. 

Η χώρα μας καταγράφει τις καλύτερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της τελευταίας δεκαπενταετίας, κάτι που σε συνάρτηση με τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της οικονομίας από τους Οίκους Αξιολόγησης, καταδεικνύει την αξιοπιστία που επανάκτησε η κυπριακή οικονομία. 

Ευρισκόμαστε μία μόνο βαθμίδα κάτω από το επενδυτικό επίπεδο, με καταγεγραμμένες τις θετικές προοπτικές για την οικονομία μας και με τις αγορές να μας αντιμετωπίζουν στην πράξη ήδη ως μια αξιόπιστη και για επένδυση χώρα. 

Η αξιοπιστία της οικονομίας μας, συνοδεύεται με τη ραγδαία μείωση του δημοσίου χρέους που πετύχαμε σπάζοντας προς τα κάτω το φράγμα του 100%. Η πρόβλεψη για φέτος φέρνει το χρέος στο 98,4%, ποσοστό που προβλέπεται να μειωθεί στο 96,9% το 2018 και στο 86% για το 2019. 

Είναι ακριβώς αυτά τα συστατικά που μας επιτρέπουν να αντικαθιστούμε τον πανάκριβο δανεισμό του παρελθόντος με πολύ φθηνότερο, επιφέροντας όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων για το κράτος, αλλά και την οικονομία.

Πολύ πρόσφατα καταθέσαμε στη βουλή τον τελευταίο προϋπολογισμό της παρούσης κυβερνητικής θητείας. Πρόκειται για τον 4ο κατά σειρά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος μάλιστα θα ακολουθήσει το πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 665 εκατομμυρίων που αναμένουμε για φέτος.

Παράλληλα, εξίσου στοχοπροσηλωμένη ήταν η πολιτική που ακολουθήσαμε στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΕΒΕ

Μέσα από μια σειρά νομοθετικών μέτρων, την ένταξη των συστημικών Τραπεζών και του Συνεργατισμού υπό την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, αλλά και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας του κράτους, έγινε κατορθωτή η ανακεφαλαιοποίηση των εμπορικών τραπεζών με προσέλκυση κυρίως ξένων θεσμικών επενδυτών, ύψους 1.4 δις. ευρώ.

Πρόσθετη επιβεβαίωση συνιστούν και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της ευρωστίας των εμπορικών τραπεζών από διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης, ενώ η ενίσχυση ρευστότητας επέτρεψε στην Τράπεζα Κύπρου την πλήρη αποπληρωμή του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ύψους 11.4 δις. ευρώ.

Τα πιο πάνω έχουν οδηγήσει στη μείωση των δανειστικών επιτοκίων των εμπορικών τραπεζών στα χαμηλότερα επίπεδα που είχαμε ποτέ στη χώρα μας από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εμφανή αναπτυξιακά αποτελέσματα και πλεονεκτήματα.

Δεν υπήρξε κάποια μαγική συνταγή για την επιτυχία. Χρειάστηκε αποφασιστικότητα, σκληρή δουλειά, σωστός προγραμματισμός και εφαρμογή, κατά γράμμα, πολύ καλά σχεδιασμένων στρατηγικών.

Επιλέξαμε από την πρώτη στιγμή, αντί νέων επιβαρύνσεων και νέου άκρατου δανεισμού, να επικεντρωθούμε στο νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών, τον περιορισμό δια μιας κατά πέραν του 10% των δημοσίων δαπανών και τη μείωση φόρων. 

Τη μείωση των φόρων που ήδη υλοποιήσαμε σε 15 σημαντικούς τομείς. Ενώ σε άλλες χώρες επιβάλλουν και αυξάνουν φορολογία, εμείς μειώσαμε τη φορολογία. Έχουμε καταργήσει τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, έχουμε μειώσει τα μεταβιβαστικά τέλη στο μισό, έχουμε δώσει εξαιρέσεις στην καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, υιοθετήσαμε μειωμένο ΦΠΑ για νέες κατοικίες, ανακαινίσεις κτηρίων και ενεργειακές αναβαθμίσεις, παρέχουμε φορολογικές εκπτώσεις για νέες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στις επιχειρήσεις κ.ο.κ. 

Μόνο για το 2017, απαλλάξαμε την κοινωνία και την οικονομία από φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις της τάξης των 250 εκατομμυρίων. Πεποίθησή μας είναι ότι η πολιτική προς την κατεύθυνση της μείωσης των φόρων θα πρέπει να συνεχιστεί εφόσον έτσι επιτυγχάνεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του οικογενειακού εισοδήματος. 

Την ίδια ώρα, έχουμε θέσει στέρεες βάσεις για ένα νέο, αξιόπιστο, σύγχρονο και δυναμικό μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο αντάξιο των πολιτών που απαιτούν ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. 

Κυρίαρχο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΕΒΕ

Γι’ αυτό και προχωρήσαμε στον νέο επενδυτικό νόμο δρομολογώντας τη δημιουργία πραγματικού “One Stop Shop” για μεγάλες επενδύσεις, ορίζοντας “υπεύθυνο έργου” και μία μόνο αδειοδοτική Αρχή ως το μοναδικό σημείο επαφής επενδυτή – κράτους.

Απλοποιήσαμε το εταιρικό δίκαιο και προωθούμε την ίδρυση εμπορικού δικαστηρίου για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Παρέχουμε τη δυνατότητα εγγραφής εταιρείας σε 24 ώρες και προχωρούμε στην πλήρη και οριστική ψηφιακή μετάβαση του Εφόρου Εταιρειών. 

Δημιουργούμε μια εντελώς νέα πραγματικότητα στην αγορά ενέργειας, με την οριστική απόφαση για το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς τον Ιούλιο του 2019 προς όφελος των νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεων. 

Προωθούμε τις ανανεώσιμες πηγές, το έξυπνο δίκτυο ηλεκτρισμού και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με Ασία, Αφρική και Ευρώπη, με τρόπο που δημιουργούνται συνθήκες ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και δυνατότητες διασυνοριακού εμπορίου. 

Προχωρούμε στη δημιουργία δικών μας υποδομών υποδοχής και επεξεργασίας LNG στοχεύοντας και σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, παρέχοντας έτσι στη χώρα την ευχέρεια να μπορεί να υποδεχθεί μέχρι το 2020 υγροποιημένο φυσικό αέριο είτε από δικά μας κοιτάσματα είτε από άλλα. 

Μέσα από την Εθνική Πολιτική Αερομεταφορών φιλελευθεροποιούμε τους αιθέρες και αυξάνουμε τη συνδεσιμότητα της Κύπρου. Τα τελευταία πέντε χρόνια 32 νέες εταιρείες χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια μας, πραγματοποιούνται δρομολόγια σε πέραν των 60 νέων προορισμών και 5 αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν πλέον την Κύπρο ως αεροπορική βάση. Η αεροπορική κίνηση από 7 εκ. επιβάτες που ήταν το 2013, ξεπερνά τα 10 εκ. το 2017. 

Με την υλοποίηση εκατοντάδων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, το κράτος μας γίνεται αποτελεσματικότερο. Προχωρήσαμε στη σύσταση Υφυπουργείου Ναυτιλίας και προωθούμε τη σύσταση Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Υφυπουργείου Τουρισμού για να δώσουμε επιτέλους την αναγκαία ώθηση σε βασικούς τομείς που δημιουργούν ευημερία και σήμερα παραμένουν δευτερεύουσες προτεραιότητες διασκορπισμένες σε Υπουργεία. 

Έχουμε θεσπίσει ενιαίο ωράριο στη Δημόσια Υπηρεσία και επεκτείναμε το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού. Αυξάνουμε διαρκώς των αριθμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και διευρύναμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Είμαστε η Κυβέρνηση, ίσως η πρώτη, που παραδίδει ένα δημόσιο τομέα μικρότερο από αυτόν που παρέλαβε. Καταργήσαμε ήδη 6 Δημόσιους Οργανισμούς που είχαν ολοκληρώσει την αποστολή τους, ενώ δημιουργήσαμε σύγχρονους θεσμούς όπως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Παιγνίου.

Πετύχαμε την κινητικότητα των δημοσίων λειτουργών, ενώ, παρά την αρχική απόρριψη από τη Βουλή της μεγάλης μεταρρύθμισης του δημοσίου, επιμένουμε καταθέτοντας εκ νέου προτάσεις, ελπίζω προ του τέλους του χρόνου, με ακόμη πιο καινοτόμες ιδέες και ρυθμίσεις, η υιοθέτηση των οποίων θα αλλάξει εκ βάθρων τη δημόσια διοίκηση.

Θέσαμε σε εφαρμογή σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα εξυπηρέτησης του κοινού σε ιδιαίτερα ευαίσθητα τμήματα, όπως το Τμήμα Φορολογίας, το Κτηματολόγιο, το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα δικαστήρια μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Προωθήσαμε παράλληλα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής. 

Είναι αυτές ακριβώς οι ενέργειες που έφεραν την Κύπρο να ανεβαίνει 19 θέσεις φέτος στους δείκτες ανταγωνιστικότητας. 

Όπως είναι και μέσα από σειρά ρηξικέλευθων πρωτοβουλιών που κρατήσαμε όρθιους τους βασικούς τομείς της οικονομίας μας, τους οποίους βλέπουμε σήμερα να ανακάμπτουν και παράλληλα δημιουργούμε νέους, διευρύνοντας έτσι με σχέδιο και στρατηγική τη βάση της οικονομίας μας. 

Υπό τις πλέον δυσχερείς συνθήκες, διατηρήσαμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα των υπηρεσιών, διευρύνοντας μάλιστα τις προοπτικές του μέσα από σημαντικά φορολογικά κίνητρα, όπως ο θεσμός του μη-κατοίκου (Non-Domicile) για πρόσωπα υψηλής εισοδηματικής στάθμης, ο νέος τρόπος φορολόγησης ανάλογα με τον χρόνο παραμονής, η επέκταση από 5 σε 10 χρόνια της έκπτωσης του 50% για ξένους εργαζόμενους και η απαλλαγή από τη φορολογία στις συναλλαγματικές διαφορές. Επιπλέον, προχωρήσαμε σε 14 νέες και 4 αναθεωρημένες συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση Επενδυτικών Ταμείων θα δώσει μεγάλη ώθηση και περαιτέρω προοπτικές σε ένα κλάδο που ήδη παρουσιάζει αύξηση μεγέθους της τάξης του 18% ετησίως, με την εγγραφή 100 νέων ταμείων και την αδειοδότηση 15 διαχειριστικών τα 2 τελευταία χρόνια. 

Νέες προοπτικές θα διανοίξει και η προώθηση του θεσμικού πλαισίου που σχεδιάζουμε για τη δημιουργία στην Κύπρο Κέντρου Διεθνών Διαιτησιών, στο πρότυπο της Σιγκαπούρης και άλλων χωρών. 

Προωθούμε την εγκατάσταση της φυσικής έδρας ξένων εταιρειών στην Κύπρο (Headquartering) με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Έχουμε προσελκύσει νέες γραμμές ανάπτυξης, όπως αυτή της εξαγωγής τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής, τομέας που μόνο για το 2016 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 34%.

Ο τουρισμός μας αυξήθηκε πολύ πέραν έναντι άλλων ανταγωνιστικών χωρών, επειδή δεν περιοριστήκαμε μόνο στην αξιοποίηση της διεθνούς συγκυρίας. 

Η Κύπρος, όχι μόνο έχει σπάσει το φράγμα των 3 εκ. τουριστών το 2016, στόχος που για δεκαετίες άγγιζε τα όρια του ευσεβοποθισμού, αλλά αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τα 3,6 εκ. τουρίστες.

Στοχευμένες κινήσεις, φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα, η φιλελευθεροποίηση των αιθέρων και η αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 20%, οδήγησαν ήδη σε 10,000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες και άλλες 5,000 βρίσκονται υπό κατασκευή. 

Η μεγάλη ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών μας μονάδων που πετύχαμε ανέτρεψε την προηγούμενη «γερασμένη» πραγματικότητα. 

Η δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού, το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις τουριστικές επιχειρήσεις που επεξεργαστήκαμε για την ανταγωνιστική κατάταξη των τουριστικών μονάδων στη βάση των υπηρεσιών και υποδομών που προσφέρουν, η δημιουργία του πολυθεματικού καζίνο και η υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό μας φέρνουν πιο κοντά στο επόμενο επίπεδο της τουριστικής βιομηχανίας.

Η οικοδομική βιομηχανία έχει πλέον ανακάμψει ή ανακάμπτει όπως υποδηλοί η μεγάλη αύξηση στις άδειες οικοδομής, αλλά και η αύξηση των πωλήσεων κατά 43% το 2016 και άλλα 20% το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η σειρά κινήτρων προς Κύπριους και ξένους, καθώς και ο απεγκλωβισμός χιλιάδων αγοραστών με την παραχώρηση του δικαιώματος έκδοσης τίτλων, απέδωσαν καρπούς για την οικονομία και έδωσαν δουλειές σε δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες της οικοδομικής βιομηχανίας.

Νέα ώθηση αναμένεται να δώσει η μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της οικοδομικής ανάπτυξης που προωθούμε συστήνοντας μια και μόνο Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης σε κάθε επαρχία, μειώνοντας τις αδειοδοτικές Αρχές από 36 που είναι σήμερα σε πέντε, με το Τμήμα Πολεοδομίας να εξετάζει μόνο τις μεγάλες αναπτύξεις. 

Και νέα δεδομένα θα δημιουργήσει η πρόθεσή μας για εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Νήσου Κύπρου, του ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για ολόκληρη την επικράτεια που προγραμματίζουμε.

Η εμπιστοσύνη στην οικονομία μας έφερε μεγάλες ξένες που δημιουργούν μια νέα αναπτυξιακή προοπτική και αλλάζουν τη φυσιογνωμία της χώρας μας. 

Πέραν αυτής του καζίνο, αξιοσημείωτες είναι οι τέσσερις νέες Μαρίνες, αλλά και σημαντικός αριθμός εμβληματικών οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών αναπτύξεων σε όλες τις πόλεις. 

Μετά από δέκα σχεδόν χρόνια στασιμότητας προωθούμε ξανά μεγάλα δημόσια έργα, όπως ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας, ο Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Σαΐττά και ο δρόμος Πάφου-Πόλης. 

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το νέο Κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων και η ανακατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου στη Λευκωσία, η ανέγερση νέου Κρατικού Χημείου, το νέο Γήπεδο Λεμεσού, η μετακίνηση των διυλιστηρίων από τη Λάρνακα και τα έργα ενεργειακής υποδομής στο Βασιλικό, το Αστεροσκοπείο στο Τρόοδος, έργα αναβάθμισης των Αστικών Κέντρων και εκατοντάδες άλλα ώριμα έργα έχουν επιτέλους τροχοδρομηθεί σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

Η νέα, ολοκληρωμένη και «Έξυπνη» Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική για την περίοδο 2017 – 2020 που έχουμε εκπονήσει, θέτει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που θα συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη, βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια του βιομηχανικού τομέα.

Η Ναυτιλία μας συνεχίζει να μας κάνει περήφανους. Ο Κυπριακός Στόλος παραμένει ο 11ος μεγαλύτερος στον κόσμο και ο 3ος μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ε.Ε. και ανάμεσα στα πρώτα τρία σε όλο τον κόσμο. Χωρίς υπερβολή η χώρα μας θεωρείται παγκοσμίως μια Ναυτιλιακή «Υπερδύναμη», με τον τομέα να συνεισφέρει στην οικονομία το 7% του ΑΕΠ.

Οι εγγεγραμμένες εταιρείες στο σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου παρουσιάζουν αύξηση που ξεπερνά το 65% τα τελευταία πέντε χρόνια και τα έσοδα συνολικά από τη ναυτιλία έχουν αυξηθεί κατά 25%. 

Η Κύπρος, με αιχμή τη γεωγραφική της θέση και την εμπορική δεινότητα των ανθρώπων της, υπήρξε από την αρχαιότητα κέντρο επανεξαγωγών. Σήμερα, μετατρέπεται ξανά σε κύριο περιφερειακό κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου αποκτώντας υποδομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες της ανταγωνιστικής επανεξαγωγής εμπορικών φορτίων, πετρελαιοειδών και του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λεμεσού έφερε ήδη σημαντική αύξηση στον εμπορικό όγκο, μείωσε τους χρόνους εξυπηρέτησης των πλοίων στο μισό και των φορτηγών οχημάτων κατά έξι φορές. Η επικείμενη εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λάρνακας και η δημιουργία του νέου Ενεργειακού και Βιομηχανικού Λιμανιού, σε συνδυασμό με το ενεργειακό κέντρο που ήδη λειτουργεί στο Βασιλικό, έχουν θέσει στέρεες βάσεις για τη μεγάλη άνθηση του τομέα. 

Στις δυνατότητες της χώρας έρχεται να προσθέσει και η υπό εξέλιξη λειτουργία του εμπορικού χωριού (Cargo Village) στο Παλαιό Αεροδρόμιο Λάρνακας, που θα δώσει την δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης των αεροπορικών φορτίων. 

Παράλληλα, με την υιοθέτηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλαισίου κινήτρων και ενισχύσεων, όπως η φορολογική πίστωση και άλλα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό, υλοποιούμε το ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταγωνιστικό Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. 

Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, ώστε η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό Κέντρο παροχής υπηρεσιών Υγείας. 

Επενδύουμε στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και ενισχύουμε την προσπάθεια διεθνούς πιστοποίησης των ιατρικών κέντρων. Η συμφωνία, για παράδειγμα, που υπογράψαμε πρόσφατα στη Ρωσία, προνοεί τη λειτουργία καινοτόμου Ιατρικού Κέντρου Θεραπείας Καρκίνου με δέσμη πρωτονίων στην Πάφο, τη δημιουργία ερευνητικού κέντρου ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και μονάδας παραγωγής για εξαγωγικούς σκοπούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΕΒΕ

Την ίδια ώρα, με στόχευση να καταστήσουμε τη Κύπρο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο συνεχίζουμε την προσπάθεια για Διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία ήδη παρουσιάζει αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Να αναφέρω ότι οι ξένοι φοιτητές από 8,500 το 2013 έχουν ξεπεράσει τους 21,000 το 2017, ενώ η συνεισφορά της Παιδείας στο ΑΕΠ έχει φτάσει τον στόχο του 5%. 

Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την έκκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου κατά τη διάρκεια των εορτασμών των 90 χρόνων του ΚΕΒΕ, που είχαν λάβει χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, για να δώσει η πολιτεία ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Και επιθυμώ σήμερα να ανταποκριθώ στην προτροπή και να αναφέρω το τι ως Κυβέρνηση πράττουμε. Και τούτο διότι σήμερα κτίζουμε το οικοσύστημα μέσα στο οποίο η καινοτομία μπορεί να ευδοκιμήσει στο πλαίσιο της Δήλωσης Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα. 

Στοχεύουμε στην προώθηση ενός νέου - ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας, στην υιοθέτηση του θεσμού του e-entrepreneur, καθώς και την εισαγωγή του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα. 

Το πακέτο κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων που παρέχουμε για startup και καινοτόμες επιχειρήσεις γίνεται ένα από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. 

Προωθήσαμε το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τους τεχνοβλαστούς (university spinoffs), για να μπορεί η ακαδημαϊκή έρευνα να διοχετεύεται στην αγορά. Θεσμοθετήσαμε τη Startup visa, καθώς και τη φορολογική έκπτωση για επένδυση μέχρι 150,000 ευρώ σε startup επιχειρήσεις. 

Σχεδιάζουμε τη θεσμοθέτηση και στήριξη της ανάπτυξης νέων σχηματισμών παραγωγής καινοτομίας, όπως οι συστάδες επιχειρήσεων και προωθούμε τη θεσμοθέτηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως venture capital και crowd-funding.

Υλοποιούμε δημόσιες επενδύσεις 350 εκατομμυρίων σε ερευνητικές υποδομές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, τα κέντρα αριστείας Kios και Rise, στο Νέο Κρατικό Χημείο κ.ο.κ., ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην έρευνα.

Στόχος μας είναι να φτάσει η επένδυση στην έρευνα το 1,5% του ΑΕΠ, μέσα και από την υποδαύλιση, ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις. 

Ένιωσα σήμερα την ανάγκη να σας αναπτύξω το εν εξελίξει ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο στο οποίο βαδίζει η κυπριακή οικονομία ή στοχεύουμε να βαδίσει ολοκληρώνοντας τα όσα έχουμε πράξει και τους όσους σχεδιασμούς. 

Και το έπραξα, διότι βιώσαμε μαζί και την κρίση και την ανάκαμψη. Και σε αυτή την πορεία πολύτιμος και αξιόπιστος συνεργάτης ήταν το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Θέλω ξανά να εκφράσω τον σεβασμό μου προς όλους σας. Τα μέλη και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

Κυρίως όμως, επιτρέψετε μου να εκφραστώ προσωπικά προς έναν φίλο, συνεργάτη στις πολύ κρίσιμες στιγμές, αλλά και έναν από τους σύγχρονους στυλοβάτες της κυπριακής οικονομίας. 

Ο κ. Φειδίας Πηλείδης, αποχωρεί – ως είθισται – από την Προεδρία του ΚΕΒΕ μετά από δύο θητείες. Δύο θητείες μέσα στις οποίες κλήθηκε να διαχειριστεί την κατάρρευση, την ανυποληψία, τον θαυμασμό και την τεράστια προσπάθεια αναγέννησης της κυπριακής οικονομίας. 

Μπορεί ο φίλος Φειδίας σήμερα να παραδίδει τη σκυτάλη, η προσφορά του – ως Πρόεδρος, διότι είμαι σίγουρος ότι έχει πολλά να μας δώσει ακόμη, θα μείνει ανεξίτηλη και ευρέως αναγνωρισμένη. 

Είμαι βέβαιος ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του φίλου Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη, τον οποίον και θερμά συγχαίρω για την εκλογή του στην προεδρία, ενός ανθρώπου ζυμωμένου για χρόνια στο Επιμελητήριο, θα συνεχίσει με προσήλωση να υπηρετεί αποτελεσματικά τον τόπο, την οικονομία και την επιχειρηματική κοινότητα. 

Με αυτές τις σκέψεις και προσβλέποντας στη συνέχιση της αμοιβαία επωφελούς μας συνεργασίας, εύχομαι κάθε επιτυχία στη Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ. 
 

Επόμενο άρθρο

Η προεκλογική επικαιρότητα της ημέρας (BINTEO)

Ο Μαλάς για διακρίσεις, η επίθεση Νικόλα σε Αναστασιάδη και Μαλά και το κάλεσμα Λιλλήκα
28/11/2017 - 20:41

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ανοίγουν αύριο οι κατάλογοι εγγραφής των προσωπικών γιατρών στο ΓεΣΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναντούν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη οι οργανωμένοι ασθενείς
20/01/2019 - 20:34

Τετ-α-τετ Προέδρου Αναστασιάδη με ΠΙΣ για το ΓεΣΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

Μη ένταξη ζητούν από τα μέλη τους οι επιστημονικές εταιρείες
03/01/2019 - 20:37

Άντρος για Κυπριακό: Δεν πείθεις με παλινδρομήσεις και τυχοδιωκτισμούς

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ευχήθηκε το  2019 να είναι επιτέλους η χρονιά της λύσης
31/12/2018 - 15:17

ΠτΔ: Κάθε ευνομούμενο κράτος πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρέλαβε την ετήσια έκθεση από την Αρμόδια Επίτροπο
18/12/2018 - 14:14

Στη Λευκωσία ο Φινλανδός Πρωθυπουργός για συνάντηση με Πρόεδρο Αναστασιάδη

Θα συζητήσουν για διμερείς σχέσεις Κύπρου-Φινλανδίας, Κυπριακό και σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας
15/12/2018 - 15:43

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από δυστύχημα στη Λάρνακα

Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων τραυματίες

Αναβίωσαν οι μνήμες του διπλού φονικού στο Στρόβολο (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Μπήκαν στο μοιραίο σπίτι και έδειξαν στο Κακουργιοδικείο σκηνές του στυγερού εγκλήματος
Ελλάδα

Στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής η Συμφωνία των Πρεσπών

Κομβικής σημασίας η σημερινή ημέρα για την αυριανή ψηφοφορία

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος Θέμος Αναστασιάδης

"Έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από χρόνια ασθένεια"

Πέρασε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Εξωτερικών η Συμφωνία Πρεσπών

"Είναι αδιανόητο να μην κατατεθεί το ενιαίο κείμενο του Συντάγματος των Σκοπίων"
Διεθνή

ΗΒ: Σκύλος καταζητείται έναντι αμοιβής 25.000 λιρών από εγκληματίες

Μέσα σε ένα χρόνο ξεσκέπασε λαθρεμπόριο τσιγάρων αξίας 6 εκατομμυρίων λιρών

Νιόπαντρο ζευγάρι πνίγηκε ενώ βρισκόταν για μήνα του μέλιτος στις Μαλδίβες

Συστάσεις προς τους τουρίστες από την Αστυνομία της χώρας

Παραιτήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση ο βοηθός ΥΠΕΞ Γουές Μίτσελ

"Αισθάνομαι ότι έχω ολοκληρώσει ό, τι ήθελα να κάνω από αυτή τη θέση" αναφέρει σε επιστολή

tv news

Η Αθηνά, πείθεται επιτέλους ότι δεν ευθύνεται ο Νικόλας για το φιάσκο του γάμου

Η Σάσα έχει φτάσει στο τελικό στάδιο του σχεδίου «To Τατουάζ» Τετάρτη: Νέο Διπλό Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Η Κάτια δέχεται αποκαλύψει στη Μαρίνα που είναι η κόρη της με έναν όρο...

Η ένταση ανάμεσα σε Ρία και Μίλτο μεγαλώνει... «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Τετάρτη:Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 23/01/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 23/01/2019 - 17:40DEAL
Τετ, 23/01/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 23/01/2019 - 18:10DEAL
Τετ, 23/01/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 23/01/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τετ, 23/01/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τετ, 23/01/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 23/01/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 24/01/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 24/01/2019 - 01:15ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Πέμ, 24/01/2019 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 24/01/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 24/01/2019 - 06:10ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Πέμ, 24/01/2019 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Πέμ, 24/01/2019 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Πέμ, 24/01/2019 - 09:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Πέμ, 24/01/2019 - 10:15DEAL
Πέμ, 24/01/2019 - 11:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 24/01/2019 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ