«Σταθερός υποστηρικτής» ακεραιότητας και οικουμενικότητας της UNCLOS η Κύπρος

Σάββατο, 22/6/2024 - 11:27
Μαρία Μιχαήλ

Σταθερός υποστηρικτής της ακεραιότητας και οικουμενικότητας της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ως το «Σύνταγμα των Ωκεανών μας» ήταν και παραμένει η Κύπρος, δήλωσε η η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ, επιδίδοντας τα διαπιστευτήρια της στον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Αρχής Θαλάσσιου Βυθού (ΔΑΘΔ), Μάικλ Λότζ.

Κατά την διάρκεια της τελετής, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος σημείωσε ότι «τριάντα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και την ίδρυση της ΔΑΘΔ, η Αρχή αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της διακυβέρνησης των ωκεανών και είναι σε θέση να εγγυηθεί την ομαλή και ασφαλή διακυβέρνηση της περιοχής δικαιοδοσίας της».

Η κ. Μιχαήλ επαναβεβαίωσε την στήριξη της Κυπριακής Κυβέρνησης στην εντολή της ΔΑΘΒ, όχι μόνο για την οργάνωση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στην Περιοχή, αλλά και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Ως νησιώτικο και ναυτιλιακό κράτος, πρόσθεσε, η Κύπρος ήταν και παραμένει σταθερός υποστηρικτής της ακεραιότητας και οικουμενικότητας της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ως το «Σύνταγμα των Ωκεανών μας» και σημείωσε ότι η Σύμβαση παρέχει το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να διεξάγονται όλες οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και στις θάλασσες.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, συνέχισε, όχι μόνο αντικατοπτρίζει την προοδευτική εξέλιξη του δικαίου, αλλά κωδικοποιεί το εθιμικό διεθνές δίκαιο, δεσμεύοντας έτσι το σύνολο των κρατών της διεθνούς κοινότητας και όχι μόνο τα κράτη-μέλη στη Σύμβαση.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος σημείωσε ότι η Κύπρος υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία της Σύμβασης για τη διατήρηση της παγκόσμιας και περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη της ειρηνικής επίλυσης διαφορών.

Πηγή
ΚΥΠΕ