Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ συμμετέχει η Υπουργός Γεωργίας

Δευτέρα, 17/6/2024 - 10:42

Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ θα συμμετάσχει σήμερα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η οποία μεταβαίνει στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στην ατζέντα του Συμβουλίου, το οποίο πραγματοποιείται υπό τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, περιλαμβάνονται σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ειδικότερα, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ αναμένεται να θέσουν προς έγκριση τον κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης, τον οποίο η Κύπρος στηρίζει. Επίσης, οι Υπουργοί θα κληθούν να εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.

Επιπλέον, προστίθεται, θα ακολουθήσουν συζητήσεις προσανατολισμού για την αθεώρηση της οδηγίας -πλαίσιο για τα απόβλητα, με στόχο να μειωθούν οι περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις που συνδέονται με την παραγωγή και τη διαχείριση αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τροφίμων.

Θα συζητηθεί επίσης οδηγία για τους οικολογικούς ισχυρισμούς, η οποία αποσκοπεί σε παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για πιο βιώσιμες και τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες.

Τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, θα απασχολήσει οδηγία για την παρακολούθηση του εδάφους, που έχει ως στόχο να θέσει την ΕΕ σε πορεία επίτευξης υγιών εδαφών έως το 2050, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους που ενέχει η ρύπανση του εδάφους για την υγεία και το περιβάλλον, συμπληρώνεται.

Ακόμα θα συζητηθεί η διαχείριση των κλιματικών κινδύνων.

Η κ. Παναγιώτου επιστρέφει στην Κύπρο την Τρίτη.

Πηγή
ΚΥΠΕ