Πολιτική

Υπουργείο Εργασίας: Καταργήσαμε τα κοινωνικά παντοπωλεία που δημιούργησε το ΑΚΕΛ

ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ

Σε σχέση με τις τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ για το κοινωνικό κράτος και γενικότερα για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο απαντά με πράξεις, παραθέτοντας τα όσα έπραξε αυτή η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και τη στήριξη τόσο των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού αλλά και όλων των πολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Όπως προσθέτει, κατάργησε τα κοινωνικά παντοπωλεία που δημιούργησε η Κυβέρνηση του ΑΚΕΛ όπου χιλιάδες συμπολίτες μας περίμεναν για ώρες στις ουρές για να πάρουν τρόφιμα, εισήγαγε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μέσα από το οποίο χιλιάδες συμπολίτες μας έλαβαν για πρώτη φορά ή και λαμβάνουν στήριξη για τις βιοποριστικές τους ανάγκες, εφαρμόζει Σχέδια παροχής ή και επιδότησης των υπηρεσιών φροντίδας για χιλιάδες άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους που χρειάζονται καθημερινή βοήθεια.

Αύξησε το επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους τρεις φορές κατά τα έτη 2016, 2019 και 2020 αυξάνοντας το μέγιστο μηνιαίο επίδομα από €150 σε €369, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν συνολικά εισοδήματα που υπερβαίνουν το όριο της φτώχειας, δηλαδή άνω των €710 μηνιαίως.

Εισήγαγε νέες παροχές για τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα όπως:

Παροχή Χριστουγεννιάτικου Δώρου σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Σχέδιο δωρεάν τετραήμερων διακοπών για συνταξιούχους.
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του ΓεΣΥ.
Δωρεάν διακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες για χαμηλοσυνταξιούχους.
Εισήγαγε την άδεια πατρότητας μετ’ απολαβών.
Εφάρμοσε τη σύνταξη χηρείας για άντρες, αίροντας μια διαχρονική αδικία ενάντια τόσο προς τους άντρες όσο και προς τις γυναίκες.
Αύξησε το Επίδομα Ενοικίου για δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και για Άτομα με Αναπηρία κατά 50%.
Αναγνώρισε την προσφορά 18.000 πολεμιστών, αιχμαλώτων και αναπήρων του πολέμου του 1974 παρέχοντας τιμητική αύξηση στη θεσμοθετημένη σύνταξή τους.
Αύξησε τα εισοδηματικά κριτήρια για παροχή Επιδόματος Τέκνου, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
Επανέφερε το Επίδομα Μάνας που είχε καταργήσει η Κυβέρνηση ΑΚΕΛ το 2012.
Εφαρμόζει από το 2016 το Σχέδιο «Προίκα του Μωρού» μέσω του οποίου παρέχονται βασικά καταναλωτικά αγαθά φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας €1.649, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Αύξησε την πληρωμένη άδεια μητρότητας σε περιπτώσεις πολλαπλών κυήσεων κατά τέσσερις βδομάδες για κάθε επιπλέον παιδί.
Αναγνώρισε νομικά το δικαίωμα της γυναίκας η οποία αποκτά τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας ώστε να λαμβάνει πλήρη άδεια μητρότητας και όλα τα σχετικά ωφελήματα.

Προσφέρεται για πρώτη φορά επίδομα διακίνησης σε νεφροπαθείς, από το 2015, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε τακτική βάση, για κάλυψη του αυξημένου κόστους διακίνησης από και προς τα νοσοκομεία.

Από το 2018 το επίδομα διακίνησης επεκτάθηκε καλύπτοντας και τους θαλασσαιμικούς.
Θεσμοθέτησε το δικαίωμα προσώπων με θαλασσαιμία όπως λαμβάνουν ειδική σύνταξη από την ηλικία των 50 ετών.
Εισήγαγε και εφάρμοσε για πρώτη φορά αξιόπιστο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, βάσει διεθνών προτύπων και αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων για αξιολόγηση της αναπηρίας.

Αύξησε τα επιδόματα φροντίδας και διακίνησης ατόμων με αναπηρία κατά 30%.
Εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, μέσω της οποίας περίπου 20.000 άτομα με αναπηρία μπορούν να επωφελούνται υπηρεσιών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Υλοποιούνται Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις, με επιδότηση του 75% του μισθολογικού κόστους.
Υλοποιούνται Σχέδια για κατάρτιση νέων ειδικευμένων φροντιστών και επιδότηση των οργανώσεων αναπήρων κατά 100% του κόστους πρόσληψης τους για παροχή των υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρία.

Δημιουργήθηκαν 11 κατοικίες αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες για την αποφυγή ιδρυματοποίησης και την ποιοτική, αξιοπρεπή, υποστηριζόμενη διαβίωση εντός της κοινότητας για πρώτη φορά.
Στελεχώθηκαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με την πρόσληψη πέραν των 150 λειτουργών όλων των βαθμίδων. Σημειώνεται ότι από το 2008 μέχρι το 2013 δεν είχε 
γίνει οποιαδήποτε πρόσληψη στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Εφαρμόζεται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πλήρες Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο καταρτίστηκε μετά από πολυσχιδή κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή τόσο της κοινωνίας των πολιτών όσο και των ίδιων των λειτουργών και άλλων ειδικών.

Με την εφαρμογή του ΕΕΕ και τη δημιουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας το 2014 έχουν αποφορτιστεί οι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας από τη διαχείριση του Δημοσίου Βοηθήματος, με το οποίο απασχολείτο το 65% του προσωπικού των Υπηρεσιών πριν το 2014.
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί το πλαίσιο για την προστασία των παιδιών «Σπίτι του Παιδιού» για την πρόληψη και προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Δημιουργήθηκε και λειτουργεί το πλαίσιο για την προστασία των γυναικών από τη βία «Σπίτι της Γυναίκας».
Έχει αναθεωρηθεί η νομοθεσία για τη Βία στην Οικογένεια καθώς και όλες οι διατμηματικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας.
Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα ρευστότητας που δημιούργησε η οικονομική κρίση του 2011-2013 για εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους με την εφαρμογή Σχεδίων Αποπληρωμής Ληξιπρόθεσμων Οφειλών με Δόσεις.

Επίσης, σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συστηματικά κατατάσσεται πρώτη ή μεταξύ των πρώτων κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με την απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για υλοποίηση πλειάδας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων είτε για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης είτε για άλλες κοινωνικές πολιτικές.

Αναφέρει ακόμη ότι από τον Μάρτιο 2020 εφαρμόζονται πλειάδα Σχεδίων στήριξης των εργαζομένων και των ανέργων για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης, μέσω των οποίων έχει στηριχθεί η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με δαπάνη που υπερβαίνει τα €650 εκατομμύρια.

"Καθίσταται αντιληπτό από την απλή παράθεση μέρους των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια ότι οι τοποθετήσεις του ΑΚΕΛ περί αποδόμησης του κοινωνικού κράτους δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο από την πραγματικότητα και μόνο ως προεκλογικές τοποθετήσεις μπορούν να εκλαμβάνονται.Η προστασία των ευάλωτων ομάδων είναι η ουσιαστική πολιτική που εφαρμόζει στην πράξη η Κυβέρνηση με μια σειρά από πολιτικές που υλοποιεί. Την πολιτική αυτή θα συνεχίζει να εφαρμόζει η Κυβέρνηση" καταλήγει.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Μπαχτσελί για τζαμί Επισκοπής: Ο Τούρκος δεν έχει φίλο πέραν από τον Τούρκο

Εμπρηστικές δηλώσεις από τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων για τα συνθήματα στο τζαμί
30/03/2021 - 13:48

ΣχετικέςΕιδήσεις

Εσωτερικές διεργασίες σε ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ για τις Προεδρικές (BINTEO)

Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο για το Στέφανο, Πολιτικό Συνέδριο το Φεβρουάριο για το Νικόλα
24/01/2022 - 21:40

Νικόλας: "Δύσκολο να μας πείσει ο ΔΗΣΥ ότι θα φέρει την αλλαγή" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επαναλαμβάνει πως το κόμμα του θα είναι κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση
24/01/2022 - 13:40

Εβδομάδα εξελίξεων στο μέτωπο των Προεδρικών εκλογών

ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ ετοιμάζονται να πάρουν εξουσιοδότηση από τα συλλογικά τους όργανα
24/01/2022 - 09:32

ΓΓ ΑΚΕΛ: Πρόκληση σε βάρος της κοινωνίας οι αυξήσεις που επέβαλαν οι τράπεζες

"Μονομερείς ενέργειες οι οποίες γίνονται σε περίοδο μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας"
23/01/2022 - 15:27

Στεφάνου: Δεν είμαστε έτοιμοι να μπούμε στα βαθιά με το ΔΗΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ)

Επιδιώκουμε συνεργασίες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης
21/01/2022 - 13:23

Νέα κόντρα Κυβέρνησης-ΑΚΕΛ για την ακρίβεια

«Ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα», απαντά το Προεδρικό
20/01/2022 - 10:51

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα θα λειτουργήσουν τα επόμενα Σάββατα για παιδιά 5-11

Το έντυπο συγκατάθεσης που πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς και όσα πρέπει να γνωρίζεις

Σε δύο μήνες μετακινούνται οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα

Ο Δήμος Λάρνακας "θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις"

Δωρεάν rapid test: Τα αυριανά σημεία δειγματοληψίας (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται οι κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας
Ελλάδα

Μητσοτάκης για κακοκαιρία "Ελπίδα": Ζητώ συγνώμη για την ταλαιπωρία

«Υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες» είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός

Δίχως τέλος η "Οδύσσεια" για εκατοντάδες οδηγούς στην Αττική

Τα προβλήματα που άφησε η "Ελπίς" στο επίκεντρο συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου

Έπαθε έμφραγμα ενώ ήταν εγκλωβισμένος στην Αττική οδό

Περπάτησε ένα χιλιόμετρο για να ζητήσει βοήθεια
Διεθνή

«Αέρας ελευθερίας» για τους ανεμβολίαστους: Αίρεται το lockdown στην Αυστρία

Η πίεση στα νοσοκομεία έχει χαλαρώσει ανέφερε ο Υπουργός Υγείας της χώρας

Τον έβγαλαν από τη λίστα μεταμοσχεύσεων καρδιάς επειδή ήταν ανεμβολίαστος

Αντιδράσεις στη Βοστώνη για την απόφαση νοσοκομείου

Πότε και ποιες είναι οι πιθανότητες επαναλοίμωξης από κορωνοϊό;

Μένει να διερευνηθεί η ανθεκτικότητα της προστασίας επαναμόλυνσης από τις μεταλλάξεις

tv news

Ο Στάθης θολωμένος από το πάθος, κάνει μια προσπάθεια να αποτρέψει την Ιουλία...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Η Αργυρώ οδηγήται σε μία φρικτή ανακάλυψη... Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο πια...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 26/01/2022 - 17:00DEAL
Τετ, 26/01/2022 - 17:55ALPHA NEWS
Τετ, 26/01/2022 - 19:00THE CHASE
Τετ, 26/01/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Τετ, 26/01/2022 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Τετ, 26/01/2022 - 22:15Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Τετ, 26/01/2022 - 23:30MY BLUBERRY NIGHTS
Πέμ, 27/01/2022 - 01:00ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ
Πέμ, 27/01/2022 - 02:00THE CHASE
Πέμ, 27/01/2022 - 03:00WORLD PARTY
Πέμ, 27/01/2022 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Πέμ, 27/01/2022 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ