ΦΩΤΟ: Χαιρέτισε τους στρατιώτες στα ελληνικά, τον καλωσόρισαν στα πολωνικά