Χωρίς σημαντικές παραβάσεις του νόμου από τα κανάλια ολοκληρώνεται η προεκλογική