Σε διαβούλευση η νέα στρατηγική μελέτη για πρωτογενή τομέα