Η τελευταία φορά που ενεργοποιήθηκε το Renegade ήταν στην τραγωδία της «Ήλιος»