Μέτσολα: Η διχοτόμηση της Κύπρου δεν είναι μόνο κυπριακό ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκό