Ρωσία: Το εξωτερικό χρέος υποχώρησε το 2022 σε χαμηλό 15ετίας