Η αποκατάσταση της ΑΤΑ στις προτεραιότητες της ΣΕΚ