Έτσι θα λειτουργούν οι κάμερες στα σχολεία, πιλοτική εφαρμογή σε 10 μονάδες