Σε διαδικασία ανάπτυξης Στραγικής Βιωσιμότητας η ΚΟΠ

Τετάρτη, 25/1/2023 - 12:32
CFA

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στα πλαίσια του έργου για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Βιωσιμότητας της Ομοσπονδίας, διοργάνωσε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ειδικό εργαστήρι (workshop) στην παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων Α’ Κατηγορίας και Γυναικείο καθώς επίσης και εκπροσώπων των Συνδέσμων Διαιτητών και Προπονητών.

Εκ μέρους της ΚΟΠ παρών ήταν ο Οικονομικός Διευθυντής Ανδρέας Μωριάς καθώς και άλλοι λειτουργοί της Ομοσπονδίας.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΚΟΠ για τη σημασία της ανάπτυξης στρατηγικής βιωσιμότητας και να διαμορφώσει συνθήκες διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να καταγραφούν απόψεις και θέσεις σχετικά με το πλέον ουσιαστικό θέμα της βιωσιμότητας.

Η ΚΟΠ βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης Στρατηγικής Βιωσιμότητας (Sustainability Strategy) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τον περασμένο Οκτώβριο οπόταν και έγιναν τα πρώτα εργαστήρια στην παρουσία μελών του προσωπικού της Ομοσπονδίας.