Αθλητικά

Υποχρεώσεις και ενέργειες ομάδων για τον Covid-19

ΚΟΠ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Η ΚΟΠ υπενθύμισε σήμερα γραπτώς όλες τις ομάδες των μικρών κατηγοριών για τις υποχρεώσεις τους και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, όσον αφορά την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Ομοσπονδίας για τον Covid-19. 

Αναλυτικά, στις ομάδες στάληκε το πιο κάτω: 

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό ποδοσφαιριστή που έχει βρεθεί θετικός στον ιό Covid -19, σας υπενθυμίζουμε πως η ΚΟΠ έχει στείλει ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ για εφαρμογή διαδικασιών προστασίας των εμπλεκομένων και του αθλήματος γενικά. Πέραν τούτου, για καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των διαδικασιών του Πρωτοκόλλου, έγινε και παρουσίαση στις 24/7/2020.

Σας υπενθυμίζουμε πως ανάμεσα στις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο στην Φάση 1 (περίοδος Προετοιμασίας και Φιλικοί Αγώνες) είναι τα παρακάτω:

1.Θα έπρεπε να ορίσετε Υπεύθυνο άτομο διαχείρισης και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου. Μεταξύ των ευθυνών του είναι και η άμεση ενημέρωση της Ομοσπονδίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας (Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης),  σε περίπτωση ατόμου με θετικό κρούσμα ή ατόμου με κλινικά συμπτώματα. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22 605659 και 22 605651)

2.Είναι ευθύνη του Σωματείου/Ομάδας να διασφαλίσει την ενημέρωση προς όλους τους αθλητές και προσωπικό που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέτρα πρόληψης στο χώρο εργασίας για το περιεχόμενο αυτών των διατάξεων στο μέτρο που ισχύουν για αυτούς.

3.Όλοι οι Ποδοσφαιριστές και το προσωπικό του κάθε Σωματείου, θα έπρεπε να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας για την πρόληψη κατά του Ιού Covid-19, όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας, και ότι θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που λαμβάνουν με την συμμετοχή τους στις προπονήσεις των ομάδων και τους Αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, αποδεχόμενοι την ιδιωτική ευθύνη και δεν θα έχουν καμιά απαίτηση από τα Σωματεία ή την ΚΟΠ σε περίπτωση που προσβληθούν από τον Ιό.

4.Οι Προπονήσεις θα είναι κλειστές για τους φιλάθλους και θα απαγορεύεται η είσοδος σε οποιοδήποτε πέραν των Ποδοσφαιριστών και των μελών της Προπονητικής και υποστηρικτικής Ομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τα φιλικά παιχνίδια που δεν θα διεξάγονται στα επίσημα Στάδια διεξαγωγής αγώνων Α Κατηγορίας.

5. Όλο το Προσωπικό θα πρέπει να φορά προστατευτική μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας.

6.Η είσοδος στο προπονητικό κέντρο /γήπεδο θα γίνεται μόνο από μια είσοδο στην οποία θα υπάρχει έλεγχος. Στις εγκαταστάσεις θα έχουν δικαίωμα εισόδου μόνο οι Ποδοσφαιριστές, η Προπονητική και υποστηρικτική ομάδα.

7. Όλοι οι Ποδοσφαιριστές και Προσωπικό που λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της ομάδα, θα θερμομετριέται με την άφιξη του στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας

8.Σε περίπτωση που η ομάδα χρησιμοποιεί συμπληρώματα διατροφής κατά την διάρκεια των προπονήσεων, αυτά θα πρέπει να είναι σε μπουκάλια μιας χρήσης, με το όνομα του κάθε ποδοσφαιριστή στο μπουκάλι του.

9. Θα πρέπει να υπάρχουν νερά σε μικρά μπουκαλάκια μιας χρήσης.

10. Στο γήπεδο η Ομάδα θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχει αντισηπτικό, και όλοι οι Ποδοσφαιριστές και το Προσωπικό με την άφιξη τους, θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται πριν την αναχώρηση τους από το γήπεδο.

11. Η είσοδος στα αποδυτήρια επιτρέπεται μόνο σε ποδοσφαιριστές και προσωπικό.

Σενάριο Θετικού Κρούσματος

Σε περίπτωση που Ποδοσφαιριστής ή μέλος της προπονητικής ή υποστηρικτικής ομάδας του Σωματείου εντοπιστεί θετικός στον ιό Covid-19, το άτομο αυτό θα μπαίνει σε απομόνωση και παρακολούθηση βάσει των Οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Η προπόνηση ή αγώνας την συγκεκριμένη ημέρα θα αναβάλλονται και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας, Ποδοσφαιριστές και Προσωπικό, θα πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών σε διαγνωστικό τεστ.

Νοείται ότι όλοι οι χώροι και μέσα που χρησιμοποιεί η ομάδα θα πρέπει να τύχουν απολύμανσης από εγκεκριμένη εταιρεία. Το άτομο που ήταν θετικό στον ιό, ακολουθεί τις οδηγίες των σχετικών υπηρεσιών του Κράτους. Η επιστροφή του στις προπονήσεις θα επιτραπεί μετά την διενέργεια τριών διαγνωστικών εξετάσεων, με 5 μέρες διάστημα μεταξύ των εξετάσεων, και νοουμένου ότι τα αποτελέσματα και των τριών αυτών εξετάσεων είναι αρνητικά. Όσα μέλη της Ομάδας έχουν αρνητικά τεστ θα μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητες της ομάδας με καθημερινή κλινική παρακολούθηση για 7 μέρες (Τα μέλη της ομάδας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να περάσουν οι 7 μέρες και να περιοριστούν μόνο στις μετακινήσεις για σκοπούς προπόνησης).

Οι προπονήσεις της ομάδας για την περίοδο των 7 ημερών θα είναι κεκλισμένων των θυρών, και οι στενές επαφές του θετικού κρούσματος θα προπονούνται σε ξεχωριστή ώρα από τους υπόλοιπους Ποδοσφαιριστές. Την 7η μέρα, θα πρέπει να διενεργηθεί δεύτερο διαγνωστικό τεστ σε όλη την ομάδα.

Σε περίπτωση που Ποδοσφαιριστής ή προσωπικό του Σωματείου παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου, θα πρέπει άμεσα να απομονωθεί σε ειδικό δωμάτιο, και να υποβληθεί άμεσα σε διαγνωστικό τεστ. Η Ομοσπονδία θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα εντός μίας ώρας. Σε περίπτωση που το τεστ είναι αρνητικό, θα πρέπει να παραμείνει σε απομόνωση και υπό παρακολούθηση για 5 μέρες και να επαναλάβει το τεστ την 5η μέρα. Σε περίπτωση που και το δεύτερο τεστ είναι αρνητικό θα μπορεί να επανέλθει στο πρόγραμμα της ομάδας.

Σε περίπτωση που Ποδοσφαιριστής ή μέλος της ομάδας εντοπιστεί θετικός με την έναρξη του Πρωταθλήματος, θα τηρηθούν όλες οι πιο πάνω διαδικασίες και επιπλέον θα πρέπει να ενημερωθούν τα Σωματεία που αγωνίστηκαν τις τελευταίες 15 ημέρες με την ομάδα αυτή ούτως ώστε εντός 24 ωρών να γίνουν διαγνωστικά τεστ στα μέλη των ομάδων αυτών. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για την περίοδο των Φιλικών Αγώνων κατά τη διάρκεια της Προετοιμασίας των Ομάδων.

Παρακαλώ όπως όσες ομάδες δεν έχουν ορίσει άτομο διαχείρισης του Πρωτοκόλλου μέχρι τώρα, να το κάνουν μέχρι και τις 18/8/2020 ημέρα Τρίτη. Η διατήρηση αρχείου θερμομετρήσεων αλλά και παρουσιολογίου είναι πολύ σημαντικό για την βοήθεια ιχνηλάτισης σε περίπτωση περιστατικού.

Επόμενο άρθρο

«Η Γιουβέντους ψάχνει ομάδα για τον Ρονάλντο και τον πρόσφερε στην Μπαρσελόνα»

Ένα «τρελό» σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία
13/08/2020 - 10:34

ΣχετικέςΕιδήσεις

Παπαχαραλάμπους κατά ΚΟΠ και Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

«Κάποιος πρέπει να καθαρίσει τον Στάβλο του Αυγεία»
30/09/2020 - 16:43

Πως προέκυψε η απόφαση για μη αναβολή των αγώνων Εθνικού και Νέας Σαλαμίνας

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ
30/09/2020 - 15:35

Φαντάρος: «Το πρωτάθλημα με τη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να συνεχιστεί»

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, σχολίασε την τελευταία απόφαση
30/09/2020 - 10:15

Με μάσκες, αποστάσεις και σε ανοιχτό χώρο οι συγκεντρώσεις προσκόπων

Τι προνοεί το πρωτόκολλο για τον αριθμό ατόμων και ποια μέτρα πρέπει να τηρούνται
30/09/2020 - 10:14

Συνεδρίασαν μετά την αρνητική απάντηση της ΚΟΠ στη Νέα Σαλαμίνα

Το αίτημα για αναβολή του αγώνα με την Πάφο απορρίφθηκε και το ΔΣ θα πάρει αποφάσεις
29/09/2020 - 22:14

Αναβλήθηκε το Κούρης Ερήμης - ΑΣΙΛ

Η ενημέρωση της ΚΟΠ λόγω των κρουσμάτων κορωνοϊού στην ομάδα της Λύσης
29/09/2020 - 15:55

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Του έκλεισαν ραντεβού για τεστ δυο φορές και αυτός αρνήθηκε

Προβληματισμός και ανησυχία στο Υπουργείο Υγείας - Σήμερα ανακοινώθηκαν 12 νέα περιστατικά

12 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο

Από τη δειγματοληψία της Λάρνακας εντοπίστηκαν μέχρι στιγμής 16 κρούσματα

Δέκα ανήλικοι ύποπτοι για την πυρκαγιά στο Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας

Κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης λέει η Αστυνομία - 10χρονος ο πιο νεαρός ύποπτος
Ελλάδα

354 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα

56 συνδέονται με γνωστές συρροές και 23 εισαγόμενα - Τρεις νέοι θάνατοι

Μόνιμα στη Σούδα το Αμερικανικό τεράστιο πλοίο Hershel Woody Williams

Ισχυρά μηνύματα Πομπέο για τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπορέλ-Τσαβούσογλου για Ναγκόρνο Καραμπάχ και Αν.Μεσόγειο

Ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε τη σημασία της αποκλιμάκωσης στην περιοχή

Πασινιάν: Η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική γενοκτονίας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Για «συντονισμένη δράση» Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας

Ήχος έκρηξης προκάλεσε αναστάτωση στο Παρίσι

Πως προκλήθηκε ο εκκωφαντικός θόρυβος που προκάλεσε πανικό στους κατοίκους

tv news

Η γέννηση των διδύμων γεμίζει χαρά τον Οδυσσέα και την Έρση...

«8 Λέξεις» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά νέα επεισόδια του 2ου Κύκλου αυτή την εβδομάδα!
Alpha TV Κύπρου

Η είδηση ότι η Δανάη είναι υιοθετημένη πέφτει σαν βόμβα στο σπίτι των Αργυρών...

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της νέας δραματικής σειράς του Alpha «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 30/09/2020 - 19:20THE CHASE
Τετ, 30/09/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Τετ, 30/09/2020 - 21:208 ΛΕΞΕΙΣ
Τετ, 30/09/2020 - 22:00THE BACHELOR
Πέμ, 01/10/2020 - 00:00THE CHASE
Πέμ, 01/10/2020 - 01:00ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πέμ, 01/10/2020 - 01:45ΣΕ ΕΙΔΑ
Πέμ, 01/10/2020 - 02:30Γ4
Πέμ, 01/10/2020 - 03:308 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 01/10/2020 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 01/10/2020 - 05:3060' ΕΛΛΑΔΑ